Inget block får egen majoritet. Moderaterna backar i Göteborgs kommun, men Socialdemokraterna backar ännu mer. Nu har de två partierna exakt lika många mandat i kommunfullmäktige, 20 vardera. Men enligt valnattsresultatet på måndag morgon, får inget block egen majoritet.

Ännu är det oklart hur landets näst största stad ska styras de kommande fyra åren. Precis som på riksplanet är den store vinnaren i Göteborgs kommunval Sverigedemokraterna. Partiet dubblar sina mandat, från tre till sex.

Förra valets nykomling, Vägvalet, behåller sina fem mandat. Feministiskt initiativ, Fi, får också kallas vinnare i Göteborgs kommun. Partiet tar sig in i kommunfullmäktige och får tre mandat enligt valnattsresultatet.

Kristdemokraterna går framåt med ett mandat till tre, Folkpartiet behåller sina sju. Vänsterpartiet ökar med ett mandat och får åtta, Miljöpartiet behåller sina nio. Det ger sammanlagt 37 mandat för den konstellation som styrt Göteborg de senaste fyra åren; S, V och MP.

För majoritet krävs 41 mandat
Men Göteborgs kommunfullmäktige har 81 ledamöter, det krävs alltså 41 för majoritet. Och inte ens om man räknar in Fi:s tre mandat, ger det majoritet åt ett eventuellt ”röd-grönt-rosa” block.

Därför är det än så länge oklart hur kommunstyrelsen – stadens ”regering” – ska se ut. Läget lär klarna under olika politiska möten de närmaste veckorna, liksom hur alla fack- och stadsdelsnämnder ska befolkas de närmaste fyra åren.

I siffror fick Socialdemokraterna 22,4 procent och Moderaterna 22,3, nu är det alltså bara en ynka tiondel som skiljer de båda största partierna åt.

Miljöpartiet är tredje störst, med 10,5 procent, följt av Vänsterpartiet med 9,4, Folkpartiet 8,1 och Sverigedemokraterna 7,0.

Om man granskar Göteborgs fyra valkretsar ser man att Centrum är starkaste fäste för FP, V, MP och Fi.

Bilden kan klarna efter onsdagsräkningen
Hisingen är starkaste fäste för SD och Vägvalet, medan Väster spelar samma roll för M och KD.

Valkretsen Öster är Socialdemokraternas starkaste fäste. Partiet får där hela 31,3 procent, mot 14,5 procent i Centrum.

Kommunistiska Partiet fick 1 812 röster, Piratpartiet 1.574 och Torslandapartiet 1.273. Men inget av dessa blev tillräckligt stora för att få ett mandat i fullmäktige.

Förmodligen kan rättsprofessorn Dennis Töllborgs parti Öppna Göteborg! (ÖG) fortfarande ta sig in i fullmäktige. Partiet har hittills sorterats in under ”övriga”, en kolumn som i valnattens räkning fick tre procent. Frågan är hur många ÖG-röster där finns. Detta granskas nu på länsstyrelsen, en räkning som kan ta en vecka.

Klarare lär bilden vara på onsdag, då även utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna har räknats. Möjligen kan det då svänga med något eller ett par mandat till det ena eller andra partiet.