Flest Ja-röster i Centrum. Folkomröstningen om trängselskatten i Göteborg gav ett klart och tydligt svar. Hela 57 procent röstade Nej, mot 43 procent Ja. Siffrorna från den rådgivande folkomröstningen i Göteborg är än så länge preliminära och bygger på valnattens räkning.

Senast på onsdag ska även utlandsröster och sent inkomna förtidsröster vara räknade. Men att segern gått till Nej-sidan är klart redan nu.

I tre av Göteborgs fyra valkretsar vann Nej klart över Ja: I Öster 60,6 procent Nej mot 39,3 procent Ja, på Hisingen 66 mot 34, i Väster 55,7 mot 44,2.

Det var bara i Centrum som Ja-sidan vann: 55,4 procent Ja mot 44,5 procent Nej.

72,8 procents valdeltagande
Totalt avgavs nästan 310 000 röster i frågan om trängselskatten. 174 000 röstade Nej och 132 000 Ja. Deltagandet i folkomröstningen var preliminärt 72,8 procent. Det är klart lägre än i de tre valen till landsting, kommun och riksdag. Där låg valdeltagandet på 76,5, 77,3 respektive 79,9 procent.