Förtidsröstning på 30 platser. Kulturhuset Kåken, Linnéstadens bibliotek och medborgarkontoret i Bergsjön. Tre av 30 ställen i Göteborg där man från och med onsdag 7 maj kan rösta i valet till Europa-parlamentet.

– I stort sett går det till som vid förra EU-valet 2009, säger Jonas Andrén, biträdande chef på valnämndens kansli.

En liten nyhet är att vallokalerna alltid är bemannade med minst tre personer. Två ska sitta vid valurnan och göra de viktiga kontrollerna, den tredje är avbytare för lunch, raster och toalettbesök.

Totalt kommer cirka 130 valfunktionärer att arbeta vid förtidsröstningen till årets EU-val och se till att lokalerna hålls öppna 3300 timmar. På själva valdagen är 2400 personer i tjänst.

Färre lokaler
I år blir det förtidsröstning på 30 ställen, vilket är en minskning från förra EU-valets 46 ställen.

– Då var vi i en del lokaler som inte duger längre, till exempel arbetsbodar som inte är tillgänglighetsanpassade för rullstolsburna. Men vi är över hela staden, i alla stadsdelar, säger Jonas Andrén.

Stadsdelarna utgör grundorganisationen och ställer upp med antingen kulturhus, stadsdelskontor eller bibliotek.

– Oftast är det bibliotek som man kan förtidsrösta på. Plus ställen som Sahlgrenska, Östra sjukhuset, Nordstan och Börsen på Gustaf Adolfs torg, säger Jonas Andrén.

EU-val i skugga
EU-valet, som alltså pågår 7–25 maj, har hamnat i skuggan av valen till kommun, region och riksdag i september. I Göteborg ska det dessutom folkomröstas om trängselskatten i september.

– Det gör att EU-valet kanske inte får den största mediabevakningen, säger Jonas Andrén.

Vid EU-valet 2009 deltog 49 procent av de röstberättigade göteborgarna, totalt 190 000 personer. Motsvarande siffror 2004 var 40,4 procent respektive 148 400.

Jonas Andrén hoppas att det blir fler i år.

Val med miljödiplom
– Jag träffar många som inte vet att det är EU-val nu i maj, de tror att det är till hösten. Så där finns en uppgift. Men det är inte vår uppgift att höja valdeltagandet, det får andra göra, säger Jonas Andrén.

För någon vecka sedan blev EU-valet i Göteborg miljödiplomerat, troligen första kommunen i landet.

– Det är vi mycket nöjda och glada för. Valet orsakar ju många transporter och mycket pappersavfall, nu har vi regler och rutiner för hur det ska hanteras, säger Jonas Andrén.

– Så nu är valen jämställda med event som Way Out West och Vetenskapsfestivalen, vad gäller miljön.