På onsdag börjar förtidsröstningen. Söndagen den 14 september röstar göteborgarna inte bara till riksdag, landsting och kommun utan också om ja eller nej till fortsatt trängselskatt. Förtidsröstningen inleds redan på onsdag 27 augusti – därmed går supervalåret 2014 in i sin allra mest hektiska tid.

Nu höjs pulsen sakta men säkert inför valdagen den 14 september, och chansen för ett ökat valdeltagande jämfört med 82,72 procent från 2010 bedöms stora.

– Kan vi nå 85-86 procent är det ett helt enastående resultat även ur ett internationellt perspektiv, säger Bill Werngren som är valchef i Göteborg.

Lokalt ser många med särskild spänning fram emot folkomröstningen om trängselskatt. På den rosa valsedeln som på onsdag möte de första förtidsröstarna frågas: Anser du att trängselskatten ska fortsätta i Göteborg efter valet 2014? Den röstande kan välja Ja eller Nej. Valsedlar med dubbla kryss, alternativt inget kryss alls, ogiltigförklaras.

Under söndagskvällen den 14 september kommer de 297 valdistriktens röster att rapporteras in av respektive ordförande. Från cirka 22.30 till 23.00 räknar man med att de första distrikten är klara. Intresserade kan via Göteborg Stads webbsida goteborg.se kontinuerligt följa sammanräkningen under natten.

Fler röstmottagare än 2010
Kritik och smärre problem i samband med valet 2010 har bland annat lett till ett ökat antal röstmottagare. I år finns det i de flesta vallokaler åtta medarbetare, jämfört med sex eller sju vid valet 2010. Dessutom har utbildningen utökats och en ny handbok lanserats.

Några har menat att de känt sig iakttagna när de tagit valsedlar i vallokalen och att valhemligheten därför inte kunnat garanteras.

– Det har alltid gått till på samma sätt. Valhemligheten börjar först när man går bakom skynket, och det står var och en fritt att ta en lapp från alla partier om man känner sig obekväm, säger Bill Werngren.

Många väntas förtidsrösta
Förtidsröstningen som inleds onsdagen den 27 augusti pågår till och med lördagen den 13 september. På själva valdagen går det dessutom att lämna sin röst i Nordstan.

Utöver Nordstan erbjuds möjligheten att förtidsrösta på 28 platser – däribland en lång rad bibliotek samt på Sahlgrenska och Östra sjukhusen. Öppettiderna följer i huvudsak lokalernas egna tillgänglighet.

2010 valde cirka 140 000 göteborgare att förtidsrösta, och mycket tyder på att ännu fler väljer den möjligheten de närmaste veckorna.

425 373 göteborgare är berättigade att delta i folkomröstningen samt i kommun- och landstingsval.