Stora skillnader mellan Göteborgs stadsdelar. Valdeltagandet i Göteborgs kommunfullmäktigeval var i år 77,3 procent, en ökning med 0,8 procentenhet jämfört med valet 2010. Men skillnaderna mellan olika delar av staden är mycket stor.

I norra Gårdsten gick bara 37,9 procent av de röstberättigade till valurnorna, i Gärdsmosse 46,0 procent och i södra Hjällbo 51,9 procent.

I Billdal. däremot, röstade 90,2 procent och i Hagen 91,6 procent. Allra högst valdeltagande var det – precis som vid valet 2010 – i norra Fiskebäck. Där röstade 92,6 procent, exakt samma siffra som för fyra år sedan.

328 690 röstade i kommunalvalet
Valdeltagandet ökade även från 2006 till 2010, med 2,4 procentenheter. Årets ökning med 0,8 är alltså betydligt lägre, men det går fortfarande åt rätt håll, efter en bottennotering vid 1998 års val.

I tre av Göteborgs fyra valkretsar ökade valdeltagandet:

Centrum ökade mest, från 79,5 till 82,2, Hisingen ökade från 75,2 till 76,4, och Väster från 81,8 till 82,0. Det var bara valkretsen Öster som backade, från 69,5 till 68,7 procent.

I år röstade 328 690 personer i valet till Göteborgs kommunfullmäktige, mot 312 377 vid valet 2010.

Göteborg ligger under riksgenomsnittet
Men många göteborgare lät bli att rösta i kommunvalet, trots att de röstade i riksdagsvalet. Så här ser göteborgarnas deltagande ut för de tre valen och folkomröstningen om trängselskatt:

• Folkomröstningen: 72,8 procent,
• Landstings/regionvalet 76,5,
• Kommunvalet 77,3,
• Riksdagsvalet 79,9.

Färre blankröster
Det innebär att Göteborg ligger en bra bit under alla tre riksgenomsnitten för valdeltagandet: landstingen 80,6 procent, kommunerna 81 procent och riksdagen 83,3 procent.

Trenden med minskande antal blankröster fortsätter. I år valde 2 739 göteborgare att rösta blankt i kommunvalet. Det motsvarar 0,8 procent och är en liten minskning från förra valets 0,9 procent.