Fortsatt stora skillnader mellan stadsdelar. 79 procent av göteborgarna röstade i kommunfullmäktigevalet igår – en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med valet 2014. En bidragande orsak kan vara att Göteborgs Stad inför valet satsat särskilt på att få fler att rösta – bland annat genom utskick till förstagångsväljare och demokratiambassadörer i områden med lågt valdeltagande.

Skillnaden mellan hur många som utnyttjar sin rösträtt i olika delar av staden är dock fortfarande stor. Det visar det preliminära valresultatet från valnatten.

Lågt men ökande deltagande
Norra Gårdsten i Angered hade de lägsta siffrorna – där var det bara 41 procent av de röstberättigade som röstade i kommunalvalet. Andra valkretsar med lågt valdeltagande är Västra Gårdsten med 48,4 procent, Styrsö–Köpstadsö i Västra Göteborg med 48,7 procent, Rymdtorget och Gärdsmosse i Östra Göteborg med 50,4 respektive 51,5 procent samt Norra Biskopsgården med 52,3 procent.

Vallokal
– Det är stora skillnader, och i förra valet 2014 hade distriktet Norra Gårdsten de lägsta siffrorna i hela landet. Det återstår att se om det är likadant denna gång eller om någon annan kommun tar över jumboplatsen. Samtidigt kan vi se att röstetalen gått upp jämfört med förra valet i många områden med lågt valdeltagande, säger Stefan Lydén, demokratiutvecklare på Göteborgs Stad.

Så är fallet i exempelvis distriktet Gärdsmosse, där deltagandet ökade med 5,4 procentenheter jämfört med förra valet. Flera av de andra valdistrikten med lägst siffror har liknande siffror, men på grund av att distriktsindelningen gjorts om inför detta val är exakta siffror omöjliga att ta fram.

– Det betyder att det arbete som Göteborgs Stad, civilsamhället och politiken gjort i dessa områden kan ha burit frukt. Exempel på detta är att det funnits förtidslokaler nära människor och demokratiambassadörer som talat många olika språk. Sedan finns det så klart andra förklaringar – det har varit ett spännande val, tajt mellan blocken och mycket information om valet i media, säger Stefan Lydén.

Oväntat bottendistrikt
Ett valdistrikt på bottenlistan sticker dock ut rejält – Styrsö-Köpstadsö. Den södra skärgården brukar nämligen ha ett högt valdeltagande, och i förra valet hade samma distrikt 84,4 procent. Stefan Lydén är osäker på vad förändringen beror på.

– Det känns spontant för märkligt för att vara sant, och vi får se om siffrorna ändras efter den slutliga rösträkningen. Det kan vara så enkelt att förtidsrösterna inte kommit in ännu. Om det skulle visa sig att siffrorna stämmer kommer vi självklart göra åtgärder på Styrsö och Köpstadsö på samma sätt som vi gör i andra områden med lågt deltagande, säger han.

Högst var valdeltagandet i Nolered, Västra Hisingen, och södra Sisjön i Askim-Frölunda- Högsbo. Där tog sig hela 94 procent till valurnorna. Också i valdistriktet Gossbydal-Trånget på Västra Hisingen (93,8 procent), Källängen i Västra Göteborg (93,6 procent), och Hällsvik på Västra Hisingen (93,5 procent) var det många som röstade.

Skillnaden blir mindre
Valdeltagandet i Göteborgs kommunalval har ökat sedan 1998. Samtidigt ligger Göteborg under riksgenomsnittet på 82 procent. Men skillnaden krymper, för medan valdeltagandet ökar i Göteborg så minskar det i riket som helhet.

– Det är fantastiskt att det går upp i Göteborg samtidigt som det går ner i Sverige. Det betyder att vi jobbar i rätt riktning och på ett bra och långsiktigt sätt, säger Stefan Lydén.

I valet till riksdagen låg göteborgarnas valdeltagande på 81 procent, medan deltagandet i landstingsvalet var 78,4 procent. Detta kan jämföras med 84,4 respektive 81,7 procent för hela Sverige.