Mandatfördelningen klar. De 81 mandaten i Göteborgs kommunfullmäktige är nu fördelade, efter att det slutliga valresultatet har fastställts av länsstyrelsen i Västra Götaland.

Totalt röstade 357 569 av de 441 183 röstberättigade göteborgarna. Det innebär att valdeltagandet var 81,05 procent vilket är en ökning med 1,85 procentenheter jämfört med valet 2014 då siffran 79,2 procent.

Det slutgiltiga valresultatet fastställdes på torsdagseftermiddagen då samtliga av Göteborgs 351 valdistrikt räknats.

Valmyndigheten: Protokoll för det fastställda valresultatet
Val.se: Val till kommunfullmäktige i Göteborg – Röster