Ny metod med stöd av forskning. I dagarna får göteborgare i åldern 18‒21 år ett gratulationskort från Göteborgs Stad och på valdagen dimper ett påminnelse-sms ner i telefonen. Ny forskning visar att direktutskick gör skillnad för valdeltagandet.

Göteborgs Stad arbetar för fullt med olika typer av insatser för att få upp valdeltagandet. Nu tar man till en helt ny ‒ men inte särskild modern ‒ modell. Med hjälp av 22 000 gratulationskort och sms-påminnelser ska unga väljare uppmuntras att gå till valurnorna.

Studier från Danmark och Norge
Metoden bygger på resultat från studier av direktutskick i våra grannländer.

‒ Det pågår en massa goda, kunskapshöjande aktiviteter runtom i landet just nu och det är bra. Men i Sverige har vi hittills inte lyckats mäta och följa upp den egentliga effekten av sådana insatser på ett tillförlitligt sätt. Det har däremot Danmark och Norge gjort, och det tar vi i Göteborgs Stad fasta på, säger Stefan Lydén som arbetar med demokratiutveckling i Göteborgs Stad.

Studier från Danmark visar att ett vykort hem i brevlådan med en positiv uppmaning att gå och rösta ökar valdeltagandet med nästan tre procentenheter. Undersökningen visar även att utskick av sms har ännu högre effekt än vykort, det bekräftas också av en norsk studie. Där resulterade sms-påminnelser i en ökning av valdeltagandet hos personer under 30 år med nära fem procentenheter.

Bra effekt hos unga förstagångsväljare
– Det som är riktigt spännande är att effekten också visat sig vara högst hos just de grupper som vi i Göteborgs Stad arbetar särskilt för att nå, nämligen unga förstagångsväljare och personer som tidigare inte gått och röstat.

En insats med direktutskick är även kostnadseffektiv menar Stefan Lydén. Eftersom chansen är större att du röstar igen när du väl har gått en gång.

‒ Det gör att vi helt enkelt måste pröva det här, säger han.

573C.jpg