Kraftsamling för att få fler att rösta i höst. Göteborgs Stads valstärkande arbete startar i april och syftet är att få ett ökat och mer jämlikt valdeltagande. “En av våra största satsningar är valambassadörer för att nå boende i områden med lägre valdeltagande”, säger Aldina Mehmedovic, utvecklingsledare och samordnare av det valstärkande arbetet på förvaltningen för demokrati och medborgarservice.

Den 11 september är det val till kommunen, regionen och riksdagen. Nu inleds det valstärkande arbetet i Göteborg i samverkan och samarbete mellan många förvaltningar, bolag och verksamheter.

– Vi fokuserar på grupper och områden med lägre valdeltagande för att sprida kännedom om valet, informera om rösträtt och demokrati.

Olika insatser

Göteborgs Stad planerar olika typer av insatser. Man kommer att arbeta riktat mot områden med lägre valdeltagande, genom till exempel valambassadörer och brevutskick till hushåll. Inför valet 2018 gjordes liknande satsningar som också resulterade i ett ökat valdeltagande.

Totalt har staden rekryterat 59 valambassadörer.

– De är utvalda utifrån sina olika bakgrunder och förmåga att nå många olika målgrupper. De pratar olika språk, är i olika åldrar, har god lokalkännedom och nätverk.

Börjar i april

Valambassadörerna börjar i april och kommer att jobba fram till valet. De kommer att röra sig ute, stå på gator och torg, besöka föreningar, hålla i föreläsningar, vara med på eller hålla i aktiviteter.

– Upplägget kommer att tas fram beroende på behovet i området tillsammans med olika förvaltningar och bolag. Vi samarbetar också med civilsamhället för att nå så många som möjligt.

“Använd din röst”

Valambassadörerna känns igen på sina mörkblå västar med en ljusgul pratbubbla på ryggen och de bär också en knapp där det står “Använd din röst”.

– Projektet Hisingens invånarguider är nyligen utvärderat och där ser vi tydligt att vi lyckas nå människor bättre via dialog, det är ett nytt sätt att sprida information på. Det har även varit framgångsrikt i förvaltningens uppdrag att sprida information om vaccination mot covid-19, säger Aldina Mehmedovic.

Aktiviteter i hela staden

Det planeras valstärkande insatser i hela Göteborg och information kommer bland annat att spridas via sociala medier, på träffpunkter och genom affischering.

– Vi jobbar brett för att nå så många invånare som möjligt. Till exempel ska Studieförbundet Vuxenskolan hålla i studiecirklar för personer med funktionsnedsättning.