Staden och civilsamhället i gemensam satsning. I höst är det val till riksdag, regioner och kommunfullmäktigen. Den grupp med lägst valdeltagande i jämförelse med andra är personer med funktionsnedsättning.

Statistik från valet 2018 visade att valdeltagandet bland personer med en funktionsnedsättning var upp till 30 procent lägre jämfört med personer utan någon funktionsnedsättning.

Program för full delaktighet

Sedan november 2020 har Göteborgs Stad ett program som syftar till att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna vara fullt delaktiga utan diskriminering. Programmet gäller alla styrelser och nämnder och säger bland annat att alla ska ha en reell möjlighet att rösta, inneha politiska uppdrag och utöva rätten att få yttra sina åsikter.

Gisela Askne. Foto: Mölndals Stad

– Om det är okunskap som bidrar till ett lägre röstdeltagande vet vi inte. Men vi vet att det är en lägre andel som använder sin demokratiska rättighet att rösta i de här grupperna. Därför gör vi extra insatser för att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att rösta i höstens val förklarar Gisela Askne, chef för utvecklingsenheten på förvaltningen för funktionsstöd.

Det kan till exempel handla om studiecirklar och olika samtalsträffar. Dessutom bjuder Göteborgs Stad in till ett särskilt valevent i Växthuset i Västra Frölunda den 31 augusti där personer med funktionsnedsättningar får träffa och samtala med politiker.

Även civilsamhället deltar

Inom ramen för de här satsningarna deltar även föreningar och organisationer inom funktionshinderområdet. Dessa har fått möjligheten att söka utvecklingsmedel av nämnden för funktionsstöd för att öka valdeltagandet och exempelvis ta fram informationsmaterial och arrangera olika aktiviteter.

– Det vi i förvaltningen för funktionsstöd kan göra är att ge stöd och informera de som har insatser från oss. Civilsamhällets organisationer når många fler och kan jobba på ett bredare plan. Därför utlyste vi möjligheten att söka medel och vi är väldigt glada över gensvaret.

Unga rörelsehindrade producerar film

Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben är en av åtta organisationer blivit beviljade utvecklingsmedel från nämnden. I samarbete med Teater Kattma ska de producera en film som sedan ska spridas i olika sociala kanaler för att nå så många som möjligt.

Dessutom planerar klubben att bjuda in sina medlemmar till en samtalsträff med filmen som underlag.

Astrid Steen. Foto: Privat

– Den är just nu under produktion. Med den vill vi försöka uppmana medlemmar i våra grupper att rösta eftersom valdeltagandet bland dem är så lågt. Genom filmen vill vi också indirekt uppmärksamma olika problem som ligger till grund för det låga valdeltagandet, berättar Astrid Steen, ordförande i Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben.

Hon berättar vidare att tillgängligheten för rörelsehindrade i vallokaler inte är garanterad. Dessutom behöver funktionsrättsfrågor belysas mer i olika sammanhang för att skapa bättre möjligheter för rörelsehindrade.

– Funktionsrättsfrågorna  är det ofta tyst om. Om man sedan inte får ett bra stöd så skapar det problem i vardagen. Det är svårt att engagera sig i andra frågor när man har tillräckligt med annat att tänka på, avslutar Astrid Steen.