Statistik och undersökning. Färre göteborgare röstade i valet 2022 jämfört med 2018. Göteborgs Stad ska nu analysera detta och även göra en undersökning. “Det är svårt att dra slutsatser nu, vi behöver samla in all statistik, resultat från våra pågående utvärderingar och forskning inom området och sedan titta på vad som hänt, säger Aldina Mehmedovic, planeringsledare på demokrati och medborgarservice.

Den 11 september var det val till kommun, region och riksdag. Valdeltagandet gick ner, det är ett trendbrott i hela Sverige och därmed även i Göteborg. Det finns inga klara siffror än för hur valdeltagandet ser ut i olika delar av staden.

– Vi jobbar med att samla in statistik, se hur vi kan bryta ner den på olika nivåer och om vi kan koppla den till olika målgrupper, till exempel förstagångsväljare. Vi har satt som deadline att insamlingen av statistik och resultaten från våra utvärderingar ska vara klart i slutet av oktober

Stor kännedomsundersökning

Då kommer också en stor kännedomsundersökning att ha genomförts. Den görs av ett externt företag som just nu intervjuar 2500 personer i områden i staden med lägre valdeltagande.

– Syftet med den är att se hur invånarna nåtts av våra valstärkande insatser, för att få reda på om invånarna röstat eller orsaken till att de inte röstat. Det blir ett viktigt underlag för oss för att se om vårt arbete gett resultat.

Arbetat utifrån en målgruppsbild

Inför valet 2022 pågick ett valstärkande arbete i Göteborgs Stad där många förvaltningar, bolag och civilsamhällets aktörer tillsammans genomförde aktiviteter och insatser.

– Då arbetade vi utifrån en målgruppsbild för att kunna se var någonstans och hos vilka grupper vi ser ett lägre valdeltagande. Jag utgick från SCB:s valdeltagandeundersökning som de genomför varje val, tidigare valstärkande arbete, hur andra kommuner arbetar och vad forskningen säger.

Demokratin mellan valen

Valstärkande arbete är en viktig del inför ett val. Men Aldina Mehmedovic säger att Göteborgs Stad också behöver fortsätta att jobba långsiktigt med demokratin mellan valen.

– Vi behöver hela tiden arbeta för att få flera att vara engagerade och delta i demokratiska processer.

SCB:s valdeltagandeundersökningen efter årets val beräknas vara klar i maj eller juni 2023. Då kommer SCB att ha analyserat valet, i vilka grupper valdeltagandet har gått upp eller ner och kan ge en mer detaljerad bild som Göteborgs Stad kan använda sig av framåt.