Informationskampanj utvärderad. En fjärdedel av de som träffat en valambassadör uppger att samtalet fick dem att gå och rösta i valet. Det visar en utvärdering av Göteborgs Stads insatser inför valet, som riktades mot grupper och bostadsområden där valdeltagandet tidigare varit lågt.  

En ny undersökning visar att många av de som hade pratat med en av Göteborgs Stads valambassadörer blev motiverade att gå och rösta; 27 procent uppger att de röstade tack vare just det samtalet.  

Viktigt med mellanmänskliga möten

– Det visar hur viktigt det är med mellanmänskliga möten för att få fler att bli delaktiga i samhällets demokratiska processer, säger Aldina Mehmedovic, samordnare för Göteborgs Stads valstärkande arbete på förvaltningen för demokrati och medborgarservice. 

Totalt sett svarar fyra procent av de boende i områden i Göteborg med lägre valdeltagande att de gick och röstade tack vare att de hade sett valambassadörerna och/eller någon annan del av kampanjen. 

”Vi har nått hälften av målgruppen”

I utvärderingen av informationskampanjen som helhet framkommer att den insats som flest lagt märke till är just valambassadörerna. 38 procent har sett eller pratat med någon av dem medan 20 procent har sett affischerna och sammantaget har hälften av de tillfrågade sett någon del av insatserna.  

– Vi har nått hälften av målgruppen, vilket är ett högt värde. Vanligtvis når informationssatsningar ungefär en tredjedel.  Att fyra procent av de som kanske inte annars skulle ha röstat faktiskt gör det och att dryg en fjärdedel uppger att de röstade tack vare mötet med valambassadör – det gör att vi summerar kampanjen som lyckad, säger Aldina Mehmedovic.