Turnerar med demokratibuss. Med bara dagar kvar till valet slutspurtar nu Göteborgs Stad för att inspirera göteborgarna att gå och rösta. Sextio anställda valambassadörer har hittills pratat med nästan tio tusen människor och fortsätter fram till valdagen. Kända göteborgare uppmanar i sociala medier att använda sin röst och i den virtuella vallokalen kan du nu gå in i en verklig förtidsröstningslokal och öva på att rösta.

”Röstar du inte ger du bort din chans att kunna påverka, säger friidrottaren Khaddi Sagnia i Göteborgs Stads kampanj för att öka valdeltagandet.

Nämnden för demokrati och medborgarservice ansvarar för att samordna Göteborgs Stads arbete för att få fler att rösta i de allmänna valen. Insatserna riktas till unga, äldre, personer med funktionsnedsättning samt till boende i områden där valdeltagande har varit lågt vid tidigare val. Syftet är att uppnå ett mer jämlikt valdeltagande och stärka demokratin.

Diskuterar inte politik

I bostadsområden med lågt valdeltagande är samtal ett viktigt verktyg för att nå fram med budskapet. Runt sextio anställda valambassadörer turnerar med en demokratibuss, deltar i evenemang och pratar med folk på gator och torg. Från mitten av april till början av september har de, tillsammans med feriearbetare, informerat nära 10 000 människor i Göteborg om valet.

­– En vanlig fråga vi får är vem som får rösta. Även personer som inte är svenska medborgare får rösta i valet till region och kommun, om man har bott i Sverige minst tre år, säger Aldina Mehmedovic, samordnare för det valstärkande arbetet i Göteborgs Stad.

Var man får förtidsrösta och hur man beställer ett nytt röstkort är också vanliga frågor som valambassadörerna svarar på. Däremot diskuterar de inte politik.

Ta VR-tur i verklig röstningslokal

Ytterligare en satsning är Göteborgs Stads virtuella vallokal, som är öppen för alla som i sin egen takt vill lära sig hur det går till i en vallokal. Informationen i vallokalen finns på flera språk och med tecken som stöd. Nu är den uppdaterad med filmade sekvenser från en lokal för förtidsröstning, för att göra upplevelsen mer verklighetstrogen.

– Det finns många göteborgare som vill rösta men som känner sig osäkra på vad de ska göra när de kommer till vallokalen. Det kan till exempel handla om att personer saknar erfarenhet av att rösta i det svenska valsystemet eller att de vill förbereda sig lite extra inför besöket i vallokalen, säger Jenny Antonsson på demokrati och medborgarservice i Göteborgs Stad.

Flera städer har visat intresse för den virtuella vallokalen och Göteborgs valstärkande arbete; Södertälje, Halmstad, Malmö och Oslo är några.

Göteborgsprofiler uppmanar att rösta

Sista veckans slutspurt inför valet innehåller också hälsningar i sociala medier från några kända idrottsprofiler; längdhopperskan Khaddi Sagnia från Göteborg har spelat in en video med en hälsning om vikten av att gå och rösta. Även fotbollsspelarna Kevin Yakob och Amir Al-Ammari, som båda tidigare spelade i IFK Göteborg, ställer upp i en gemensam film och trycker på hur betydelsefullt det är att använda sin röst.

– Jag vill gärna ställa upp och uppmana människor till att gå och rösta. Det är viktigt att vi alla gör våra röster hörda, det är det som är det fina med att leva i ett demokratiskt samhälle, säger Kevin Yakob.

”Sociala medier effektivt sätt att snabbt nå många unga”

Hälsningarna med sportprofilerna är en av flera insatser som Göteborgs Stad gör för att öka valdeltagandet hos förstagångsväljare. Informationsutskick till gymnasieskolor, valföreläsningar på fritidsgårdar och samarbete med ungdomsfullmäktige är några andra.

– Vi är glada för att de här kända idrottsprofilerna ställer upp och sprider budskapet om valet. Sociala medier är ett effektivt sätt att snabbt nå många unga människor, som är en viktig grupp för oss att kommunicera med, säger Aldina Mehmedovic.

Podd för personer med funktionsnedsättningar

Även personer med funktionsnedsättningar är en grupp där valdeltagandet varit lägre än för genomsnittet av befolkningen. För att öka valdeltagandet hos dem jobbar Göteborgs Stads förvaltning för funktionsstöd med flera insatser. En är poddavsnittet ”Alla har rätt att rösta” som spelades in under Frihamnsdagarna.