Mandatfördelningen klar. De 81 mandaten i Göteborgs kommunfullmäktige är nu fördelade, efter att det slutliga valresultatet har fastställts av länsstyrelsen i Västra Götaland.

Totalt röstade 354 893 av de 463 983 röstberättigade göteborgarna. Det innebär att valdeltagandet var 76,49 procent vilket är en minskning med 4,56 procentenheter jämfört med valet 2018 då siffran var 81,05 procent.

Det slutgiltiga valresultatet fastställdes på torsdagen då rösterna i samtliga Göteborgs 411 valdistrikt räknats av länsstyrelsen i Västra Götaland.