Informerar på flera språk. Lokala demokratiambassadörer var en del av fjolårets arbete för ökat valdeltagande i områden med låga röstsiffror. Med gott resultat. Nu görs en liknande satsning inför valet till Europaparlamentet i maj. Måndag den 4 mars drar arbetet igång med utbildningsstart för demokratiambassadörerna.

Indira Sojtaric och Mehdi Lamezadeh återkommer som ambassadörer i Östra Göteborg. Foto: Malin Winald

– Inför valet i september satsade vi tillsammans med lokala aktörer på att öka valdeltagandet i tre områden med låga röstsiffror, varav arbetet i Angered och Östra Göteborg gav bäst resultat. Inför EU-valet följer vi upp med en fortsatt satsning för att öka valdeltagandet i Göteborg, säger Stefan Lydén, demokratiutvecklare i Göteborgs Stad.

Nyckeln är att känna området
Utöver skriftlig information på flera språk på exempelvis medborgarkontor och bibliotek, kommer det under några veckor finnas demokratiambassadörer på plats i just Angered och Östra Göteborg för att berätta om EU och om hur röstningen går till. För att nå så många som möjligt ska nås kommer de både söka upp människor i offentliga miljöer, föreläsa för föreningar, på bibliotek och medborgarkontor, samt knacka dörr.

– Det är inte alltid så lätt att komma fram och fråga oss tjänstepersoner om det är något man inte förstår, det är en helt annan sak att prata med Alis tös eller Anjas grabb. Därför är det så viktigt med demokratiambassadörer som känner sig hemma i området, säger Stefan Lydén.

Demokratiambassadörerna är därför timavlönade frivilliga med god förankring i lokalsamhället. Innan det utåtriktade arbetet drar igång i april kommer de bland annat få lära sig mer om EU och vad som är viktigt att informera om gällande själva röstningsförfarandet. Det är den utbildningen som drar igång den 4 mars.

Unga vuxna pratar val i Angered
I Angered kommer demokratiambassadörerna att vara synliga främst i Angereds centrum, Hjällbo, Hammarkullen och Rannebergen. Sammanlagt blir det 12 demokratiambassadörer i åldrarna 17–26 år, varav ungefär en tredjedel var med vid förra valet och resten är nya.

– Under förra valet märkte vi verkligen vilken skillnad vårt arbete gjorde. Att vara ute och prata och skapa kontakt med Angeredsborna är jätteviktigt. Därför känns den här fortsatta satsningen extra bra, eftersom vi ser det här som en del av ett långsiktigt informationsarbete som kommer att fortsätta även mellan valen, säger Radia Al-Masri, projektsamordnare för Angered är här.

Anna Hagström, som är utvecklingsledare för folkhälsa i Angered, påpekar att det är viktigt att också lyfta EU-valet, även om det inte finns samma resurser som inför de nationella valen.

– Vi har ett långsiktigt arbete med demokratistärkande insatser, där det låga valresultatet är en indikation på om människor känner tillit till det demokratiska systemet och att de kan påverka i samhället. Därför är det viktigt att jobba även med EU-valet, då valdeltagandet där är så lågt.

För att på bästa sätt nå så många som möjligt satsas särskilt på skriftlig information på flera språk.

– Sedan ser det litet annorlunda ut den här gången eftersom många i området ännu inte är svenska medborgare, vilket innebär att de inte har rösträtt i just EU-valet. Men det betyder inte att informationen inte är viktig även för den målgruppen. Att höja valdeltagandet är ett långsiktigt arbete, så även om vi ser resultatet av ett samtal först om fem år så är det väl värt det.

Information på flera språk i Östra Göteborg
I Östra Göteborg är demokratiambassadörerna åtta personer mellan 18–79 år, varav hälften är nya och hälften varit med tidigare. Både här och i Angered finns många som talar flera språk, vilket sammantaget ger en stor språkkompetens.

– Det är viktigt att kunna prata med så många som möjligt på deras modersmål, det ger en helt annan ingång och visar att även de som inte kan så bra svenska än är sedda och deras röster viktiga. Att vara så tillgängliga som möjligt i informationsarbetet är ett sätt att visa att allas röster är lika mycket värda, säger Jenny Segersten, kommunikatör och projektsamordnare i Östra Göteborg.

Geografiskt kommer arbetet främst fokuseras på östra Bergsjön, där valdeltagandet varit särskilt lågt.

– Vi kommer knacka dörr, vara på plats med vår demokratibuss, bjuda på fika och finnas med på biblioteket och i lokala föreningar. Vårt mål är att visa att även det här valet är väldigt viktigt, även om EU kan kännas långt borta. Men det är stora frågor som påverkas av vad EU bestämmer, som lagstiftningen, miljön och skolan.

Goda resultat vid förra valet
Valresultaten från fjolårets val till kommunfullmäktige visar en ökning av antalet röstande på exempelvis 6,8 procentenheter i Hammarkullen och 5,3 procentenheter i Bergsjön södra. Det är en indikation på att arbetsmetoderna fungerar, även om det är svårt att veta exakt vilka faktorer som påverkar att folk går och röstar.

– Men bland de som är ute och pratar med folk är det tydligt att det här fungerar. De möter många som är intresserad, men som inte vet hur de ska göra eller ibland inte ens vet om att de har rösträtt. Där är demokratiambassadörerna jätteviktiga för att få ut den informationen. För det är viktigt att understryka att vårt och deras fokus hela tiden är att få fler att utnyttja sin demokratiska rätt att rösta, vad du sedan röstar på har vi ingen åsikt om, säger Stefan Lydén.