Men färre röstade i Angered och Östra Göteborg. Söndagens val till EU-parlamentet fick fler göteborgare till valurnorna än förra EU-valet. Valdeltagandet i Göteborg ökade med cirka 1,5 procentenheter till 53,7 procent. Dock sjönk deltagandet i Angered och Östra Göteborg – trots demokratisatsningar.

Rösterna från EU-valet räknas fortfarande och fram till onsdag är siffrorna preliminära. Men tendenserna är redan tydliga.

– Göteborg har gjort ett rekordval. Vi följer samma rörelse som vi kan se i Europa där valdeltagandet också ökat kraftigt, säger Stefan Lydén, utvecklingsledare demokrati på Göteborgs Stad.

Samma trend i hela Europa
Det var 53,7 procent av göteborgarna som röstade i EU-valet, vilket är en ökning med 1,5 procentenheter. EU:s 28 medlemsländer fick ett samlat valdeltagande på ungefär 50,5 procent, vilket är hela sju procentenheter högre än för fem år sedan.

– Under många år har valdeltagandet i medlemsländerna sjunkit samtidigt som unionen har vuxit. En utveckling som varit något av ett sorgebarn i EU. Men nu går det äntligen åt rätt håll.

Men valdeltagandet i Göteborg visar inte bara positiva siffror. Skillnaderna är stora mellan stadsdelarna. I Källängen, Västra Göteborg, som var den stadsdel där flest röstade, låg valdeltagandet på 75 procent. I Lövgärdet, i Angered, som är den stadsdel med lägst antal röstande, låg valdeltagandet på 20,8 procent.

Genomfört demokratisatsningar
I Angered och Östra Göteborg verkar valdeltagandet sjunkit i årets val. Det trots att Göteborgs Stad genomfört ett flertal demokratisatsningar. Angered och Östra Göteborg har till exempel haft lokala demokratiambassadörer på plats för att berätta om EU och informera om hur röstningen går till.

– Tyvärr verkar dessa satsningar inte ha räckt till. Demokratiambassadörerna har jobbat hårt under lång tid och det är svårt att säga vad som är orsaken till att antalet röstande har minskat. Kanske upplever man att EU ligger långt bort från ens egen vardag och inte går att påverka, kanske krävs ännu mer information. Nu måste vi analysera det här resultatet och ta reda på vad det beror på. Det är oerhört viktigt om vi ska bli en mer jämlik stad.

Stefan Lydén är ändå nöjd med göteborgarnas valengagemang.

– Ser man på det långsiktiga valdeltagandet i staden går det framåt. Sedan slutet av 90-talet röstar fler och fler för varje val, säger han.