Äldrelotsen, direktlinjen för folk över 75 i Centrum, Linnéstaden och Majorna, har tagit emot 1.200 samtal under sitt första halvår. Det är färre än väntat, det finns kapacitet för betydligt fler och nu är fler stadsdelar på gång att ansluta sig till tjänsten.

– Tittar man på 180 dagar så är det inte så rasande många per dag, vi har haft en väld lugn start. Vi förväntar oss att verksamheten ska växa, det finns kapacitet att jobba med fler, säger CG Ullaeus, projektledare för Äldrelotsen.

Ringer för en pratstund

Han har sammanställt en rapport som bland annat visar att Äldrelotsen under sitt första halvår fått fler samtal om sjukvård än man förväntat sig, cirka 40 procent handlar om sjukvård.

– Det är svårt att komma fram till vårdcentralen. De som ringer vill komma fram och få kontakt med en läkare eller sjuksköterska, konstaterar CG Ullaeus.

I liknande försök i Sverige och England är ungefär 75 procent av samtalen av social karaktär, övriga 25 procent rör sjukvård.

Många frågor handlar om hemtjänst och rehabilitering. Och en kategori av samtal kallar CG Ulleaus ”frågor utan åtgärd”. Många äldre ringer helt enkelt för att få prata en stund.

– Bara att prata med någon i några minuter är också ett sätt att skapa trygghet och lugn, även om man inte behöver konkret hjälp för ögonblicket, säger CG Ullaeus.

Stadsdelar i väster vill haka på

– Det är en väldig spännvidd i samtalen. Det kan handla om allt mellan himmel och jord. Det finns kunder som ringt och haft problem med en stukad fot och inte kunnat gå ut med hunden. Då har vi lyckats koppla in volontärer och hittat folk som tagit ut vovven!

Det är Trygghetsjouren i Centrum som, förutom att handha 3.800 trygghetslarm, också svarar för Äldrelotsen. Numret är öppet dygnet runt, under dagtid är Trygghetsjourens bemanning tre personer, nattetid något färre.

De västra stadsdelarna har visat intresse för att ansluta sig till Äldrelotsen, men det kan i så fall bli tidigast från årsskiftet.


Fotnot:

Telefonnumret till Äldrelotsen är 031-365 88 00. Numret vänder sig till äldre över 75 år som bor i Centrum, Majorna och Linnéstaden.