Kommunen bjuder in till informationsmöte. Ibland behöver barn med tuffa uppväxtvillkor en varm och trygg extrafamilj. I Göteborg är 870 barn placerade i familjehem och 480 har en kontaktfamilj. Men fler familjer behövs – drygt 120 barn väntar på att få tillbringa tid hos en familj som vill göra skillnad.

På Familjehem Göteborgs stad pågår rekryteringen av nya familjer året om, bland annat görs en särskild kampanj under Kulturkalaset för att nå ut med kunskap om familjehem och kontaktfamiljer.

I år görs också en extra rekryteringsinsats. Den 21 maj är alla intresserade välkomna till ett informationsmöte om hur det går till att bli kontaktfamilj eller familjehem för ett utsatt barn.

– Det gör vi för att behovet är så stort, och för att ett förutsättningslöst möte är ett bra forum för den börjat fundera över vad det innebär, säger Agneta Blocksjö Attar, kommunikatör på Familjehem Göteborgs Stad.

Trygghet, stöd och omsorg
Gemensamt för de barn och ungdomar som blir placerade i familjehem eller får en kontaktfamilj är att omsorgen inte är tillräcklig i den egna familjen.

– Det handlar om att föräldrarna – av olika anledningar – inte fullt ut klarar sin föräldraroll. Därför behöver barnet få komma till en stabil familjemiljö, säger Agneta Blocksjö Attar.

I ett familjehem bor barnet under en kortare eller längre period, medan en kontaktfamilj gör en insats var tredje helg.

Långsiktig relation
– Vi vill ha kontakt med alla möjliga sorters familjer – små och stora, på landet och i stan, med olika kulturell bakgrund. Det viktiga är att de har en stabil livssituation och att har tid och kraft för andra människor. Det är ett långsiktigt åtagande, säger Agneta Blocksjö Attar.

Efter att en intresseanmälan lämnats in påbörjas en process med djupintervjuer och man har också som rutin att göra utdrag ur olika register.

– Det handlar i första hand om att lära känna familjen så bra att vi kan matcha barnen till den familj som passar bäst för just det barnets behov, säger Agneta Blocksjö Attar.

Svårare rekrytera nya familjer
De senaste åren har antalet barn som behöver en extrafamilj varit konstant – det brukar röra sig om drygt tusen barn varje år.

Däremot har det blivit svårare att rekrytera nya familjer.

– Ja, så upplever vi det. Vad det kan bero på är svårt att säga. Kanske på samhällsklimatet, att tempot är så uppskruvat att tiden inte räcker till, säger Agneta Blocksjö Attar.

Kan vara en livsavgörande insats
Hon tror också att den uppmärksamhet som varit i media kring vanvårdsutredningen kan spela in.

– Det har gett en väldigt negativ bild av familjehem, något som man inte vill förknippas med. Men motvikten är alla goda historier. Ett bra familjehem kan vara helt livsavgörande för ett barn, säger Agneta Blocksjö Attar.