Lyckat projekt förlängs ett år. ”Psykisk ohälsa under åldrandet”, ”Självskadebeteende” och ”Suicidprevention”. Det är tre av de 14 olika kurser som de senaste åren har arrangerats av projektet Västkompetens, där personal inom vården och de kommunala stödfunktionerna både fått fortbildning och möjlighet att samordna sina insatser. Projektet har varit så lyckat att det nu förlängs över 2013.

– Under projektets fyra år har vi haft över 2 300 deltagare på kurserna och det är mångdubbelt fler än vi vågade hoppas på innan vi startade, säger Yvonne Andersson, processledare för det Västkompetens som nu alltså får ytterligare ett år på sig att vidareutbilda ännu fler som har som yrke att vårda eller stötta personer med psykisk ohälsa.

Enorm efterfrågan
Projektet Västkompetens har riktat sig till personal inom både specialist- och primärvården och socialtjänsterna i Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö. 14 olika kurser på mellan två och tio dagar har hållits, några av dem har givit 7,5 poäng för deltagare som varit högskolebehöriga och efterfrågan har varit enorm.

– En väldigt populär kurs har varit ”Motiverande samtal”, som under fem dagar har givit väldigt konkreta redskap för hur man kan möta och inspirera en individ som lider av psykisk ohälsa. Även introduktionskursen till kognitiv beteendeterapi har varit efterfrågad, för att få hjälp i vardagsarbetet med bemötande och förhållningssätt.

Samordning ger trygghet
60 procent av deltagarna har kommit från kommunernas socialtjänster, oftast personal som arbetar med olika typer av psykiska funktionshinder, och de övriga från hälso- och sjukvården. Den stora styrkan har varit just blandningen av bakgrund och kompetenser, så att deltagarna både har kunnat lära av varandra, och inte minst lära känna varandra, säger Yvonne Andersson.

Hela projektet är nämligen sprunget ur det initiativ som kom från regeringens nationella psykiatrisamordnare Anders Milton, i syfte att förbättra samordningen inom psykiatrivården så att patienter inte ska behöva bollas mellan olika instanser och huvudmän. Hittills har Västkompetens finansierats av staten med sammanlagt 20,8 miljoner kronor, men när den egentliga projekttiden nu är över väljer de inblandade parterna att fortsätta arbetet med egna pengar. För Göteborgs Stads del handlar det om 400 000 kronor för 2013.

Hoppas på fortsättning 2014
– Eftersom det här arbetssättet har varit så lyckat vill vi gärna fortsätta och vidareutveckla modeller för handledning, utbildning och nätverkande, till exempel samarbetsmodellen ”Vård- och stödsamordning”. Helst ser vi att verksamheten permanentas från 2014, men det vet vi inte än, säger Yvonne Andersson, som just håller på att sammanställa den senaste utvärderingen från deltagarna och deras chefer.

– Vi är inte klara förrän i mars, men vi ser redan att de är väldigt nöjda, framförallt med att det är så många deltagare både från andra och från den egna arbetsplatsen. Då blir det mycket lättare att utvecklas och verkligen genomföra förändringar i verksamheterna när kursen är slut, säger Yvonne Andersson.