En extra smörgås på kvällen eller frukost på sängen är två av 250 små förändringar som gett boende inom äldreomsorgen i sju västsvenska kommuner större matlust, de mår bättre och är gladare. Projektet "Bättre mat och hälsa för äldre" går nu mot sitt slut, men de goda erfarenheterna lever vidare och skall spridas

När det framgångsrika projektet håller sin slutkonferens på onsdagen, inför 450 nyfikna åhörare, innebär det också en nystart.

– Metoden vi har arbetat efter kommer används som en naturlig del av vardagen, alla som deltagit har ansvar för att arbetet lever kvar och sprids vidare, så det är nu det börjar, säger Maria Ljung som har varit projektledare.

Sju kommuner har hjälpts åt

”Bättre mat och hälsa för äldre” har pågått under 2006 inom äldreomsorgen, hemtjänsten och på äldreboenden i sju kommuner: Göteborg, Kungsbacka, Mölndal, Lerum, Alingsås, Ale och Tjörn.

64FC.jpg
Gemensamt har de arbetat fram många små förändringar som tillsammans har lett till stora förbättringar för de äldre.

– Vi har provat mer än 300 förändringar, över 250 av dem har införts permanent. I många fall handlar det om små saker som man egentligen har vetat om att det är bra att tänka på, men som vi nu har arbetat aktivt med och fokuserat på att verkligen genomföra dem. Det viktigaste är att se till vad varje individ behöver, säger Maria Ljung.

Olika äldreboenden och hemtjänstlag har koncentrerat sig på olika saker, som måltidsmiljö, vikt, oro eller nattfasta, det vill säga noggrannhet med måltidernas fördelning över dygnets alla timmar. Resultatet har bland annat inneburit lugnare omgivning och fler skratt vid måltiderna, nyframtagna näringsdrycker och extra smör i gröten.

Utvärdering viktig

– Vi har varit noga med att resultaten av alla förändringar ska vara mätbara på ett eller annat sätt, genom att mäta t.ex. BMI, glädje- och välbefinnande, nattfasta eller oro, säger Maria Ljung.

Till exempel såg man tydligt att en extra smörgås på kvällen, frukost på sängen och lite yoghurt tillsammans med nattmedicinen gav bättre sömn och mer ork på dagen. En lugnare och trevligare måltidssituation gav större matlust och de äldre ökade i vikt.

Fotnot:
Slutkonferensen för ”Bättre mat och hälsa för äldre” hålls på onsdagen i Chalmers konferenslokaler.

6128.jpg