Djärva och starka ledare som hela tiden pratar med sin personal och som kan förutse och korrigera fel redan innan de inträffar. Sådana ledare behövs inom Göteborgs äldreomsorg om den ska bli mer hälsobringande för de äldre. Just nu utbildas samtliga 300 ledare i äldreomsorgen.

Sedan förra året drivs i Göteborg projektet Salutogent perspektiv. Ett av målen är att samtliga 10.000 medarbetare i äldreomsorgen inom fyra år ska känna till det salutogena förhållningssättet och dess betoning av de hälsobringande faktorerna. Vetenskapligt kallas det Kasam (Känsla av sammanhang) och lanserades av den tyske sociologen Aaron Antonovsky.

Exempel från Emmaboda kommun

I februari i år startade utbildningen av samtliga 300 chefer inom äldreomsorgen, med en heldag med Peter Westlund, äldreforskare och ”guru” på det salutogena perspektivet i äldreomsorgen.

Sedan följde utbildningar i mindre grupper med Emmaboda kommun som praktiskt exempel, eftersom man där jobbat länge på detta sätt, till exempel med att varje morgon fråga de äldre: ”Vad vill du göra idag?”

Och på torsdagen inleder projektet en ny serie utbildningsdagar, med fokus på medarbetarskap och ledarskap, där arbetspsykologen och ledarskapskonsulten Olof Berne föreläser.

– Han är mycket dynamisk och väcker många tankar, till exempel om att varje medarbetare ”har sin egen hinderbana” och att alla inte kan behandlas lika, berättar Kerstin Hansson, projektledare.

”Det måste finnas en stark ledare”

– Och för att kunna driva något lyckosamt måste det finnas en stark ledare. Att man måste våga ta ansvar för den verksamhet man faktiskt är ledare för, vilket konkret kan innebära att man är så engagerad i den dagliga verksamheten att man kan förutse när saker ska hända och kan itu med dem redan innan de händer, säger Kerstin Hansson och nämner en Lex Sarah-anmälan som exempel.

– Med ett mer aktivt och ansvarstagande ledarskap, kan man vara ute tidigt och korrigera. Då behöver det inte hända katastrofer. Man måste ständigt vara ute och prata och ”tjata” med sin personal, säger Kerstin Hansson.

Vill ordna inspirationsdagar för 10.000 anställda

I höst återkommer utbildningen för ledarna, då med ett par frukostträffar, bland annat om hbt-frågor (homo-, bisexuella och transpersoner).

Längre fram – kanske till våren 2010 – vill Kerstin Hansson gärna arrangera inspirationsdagar för all personal, alltså 10.000 personer.

– Vi kan ju inte tömma hela äldreomsorgen, men kanske kan vi dela upp det på fyra-fem gånger. Jag vill få fram den där känslan att vi är många som går åt samma håll, går det lättare att förändra.