Enkät kommer i brevlådan. Genom en enkätundersökning vill Göteborgs Stad och Folkhälsomyndigheten ta reda på hur göteborgarna mår och hur hälsan förändras över tid. Detta för att anpassa insatserna utifrån behoven i de olika stadsdelarna.

Hur mår du? När Göteborgs Stad och Folkhälsomyndigheten ställer frågan är det inte bara en artighetsfras. Enkäten som skickas ut i dagarna innehåller en rad frågor om både psykisk och fysisk hälsa. Den innehåller även frågor om livsstilsvanor i form av till exempel rökning, alkohol och träning.

Hoppas så många som möjligt svarar
Enkäten skickas ut till 150 000 svenskar, varav 5000 är göteborgare. För folkhälsoenheten i Göteborgs Stad är resultaten viktiga.

– Vi vill veta hur man mår i de olika stadsdelarna, för att kunna göra saker för att man ska må bättre, säger Marianne Bernhardtz, planeringsledare.

Därför hoppas hon att så många som möjligt av de 5000 som får det blåa kuvertet i brevlådan vill ta sig tid att fylla i enkäten.

– Ju fler svar vi får in, ju säkrare kan vi vara på att göra bra satsningar.

Vill stötta steg mot bättre hälsa
Vägen till bättre hälsa handlar ofta om att ta små men viktiga steg för att förändra sina vanor. Därför har Göteborgs Stad satsat på hälsodiskar och hälsotek runt om i staden.

– Resultaten från sådana här undersökningar gör att vi kan satsa på fler sådana verksamheter där behoven är större, säger Marianne Bernhardtz.

Enkäten har gjorts varje år sedan elva år tillbaka och visar därmed hur hälsan utvecklas över tid.

– Tidigare års undersökningar har visat att hälsan har förbättrats i stora delar av Göteborg. Det gäller flera områden, bland annat att man röker mindre och mår psykiskt bättre.

Resultaten av årets enkät kommer bli färdiga i oktober och kommer då publiceras på Göteborgs Stads hemsida.