Linda Högbacka, områdeschef vid förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

”Blir anställda som biträden”. Göteborgs Stad behöver personal på äldreboenden och i verksamheter för personer med funktionsnedsättning på grund av covid-19. Nu ska 55 uppsagda eller varslade personer med bakgrund inom vården gå en snabbutbildning. “De blir anställda som biträden”, säger Linda Högbacka, områdeschef vid förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Personal på många äldreboenden och i verksamheter för funktionshindrade har smittats av covid-19 och kan inte arbeta. Det gör att det behövs personal. Ett sätt att lösa det är att snabbutbilda personer som sagts upp eller varslats från sina arbeten. Nästa vecka börjar 55 personer en digital utbildning.

– Den är en vecka och efter det är de ute i verksamheten. De har en handledare de första två veckorna, sedan arbetar de på egen hand, säger Linda Högbacka, områdeschef vid förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Erfarenhet från vården
Alla 55 har tidigare erfarenhet från vården som går att bygga på med snabbutbildningen. De blir anställda som biträden på äldreboenden och i verksamheter för funktionshindrade.

Det finns även en längre utbildning. Då är det två veckor digital utbildning och fyra veckor med handledare på arbetsplatsen.

– Det finns också en utbildning som är en dag. Då är det verksamheten som utbildar personen och efter det arbetar man med handledare en vecka.

 Hur mycket personal behövs det?
– Vi har just nu inte något tak. Det är utifrån behovet i verksamheterna helt enkelt. Jag sitter i samordningsgruppen för Göteborgs Stad, vi stämmer av behovet och vi ses flera gånger i veckan.

Den anpassade utbildningen har tagits fram på knappt två veckor. Det finns beredskap för att ha flera grupper som utbildas samtidigt.

– Om en grupp startar på torsdagen, kan nästa starta strax efter, förklarar Linda Högbacka.