Projekt för bättre sexuell hälsa. Det senaste året har 78 hemlösa kvinnor träffat en barnmorska för samtal eller undersökning, tack vare ett projekt för att främja den sexuella hälsan hos kvinnor inom Kvinnovårdkedjan. ”I vanliga fall är det långt mellan de här kvinnorna och sjukvården”, säger Frida Larsson, initiativtagare och projektledare.

Frida Larsson arbetar som behandlingsassistent på Alma, ett akutboende för hemlösa kvinnor. Det var hon som fick idén till projektet:

– De här kvinnorna har ofta ett motstånd mot att göra en gynundersökning. Många har varit utsatta för sexuella övergrepp någon gång i livet. Många lever också väldligt kaotiska liv, med både missbruk och psykisk ohälsa. Det är viktigt att de får tillgång till samma vård som vi alla har rätt till och behov av. Så jag såg att det fanns ett behov.

Bollplank för personalen
Hon sökte pengar från Brottsoffermyndigheten, och sedan februari 2012 har det funnits en barnmorska sju timmar i veckan, i verksamhetens öppna aktivitetshus och två boenden. Under det första året har hon haft 180 individuella samtal med 78 olika hemlösa kvinnor.

Enligt barnmorskans rapport har samtalen handlat om allt från klimakteriebekymmer och PMS till sexuella övergrepp och konsekvenserna av det, relationsproblem och våld i nära relationer.

– Jag är jättenöjd med utfallet. Barnmorskan har nått kvinnor som inte har tillgång till den här kontakten annars. Hon har blivit en person som inte är svår att kontakta. Bara att hon har varit synlig i lokalen har också varit en poäng, säger Frida Larsson.

Barnmorskans har också fungerat som bollplank för personalen och hjälpt höja deras kompetens.

Projektpengarna räcker ett år till
– Det kan vara svårt prata om sexuellt våld, våga ställa frågor, ställa rätt frågor …

Finansieringen räcker för ett år till, fast då blir det med en ny barnmorska. Vad som händer efter det återstår att se.

– Vi tycker att det är en viktig insats och luskar lite hur man skulle kunna samverka för att fortsätta på något sätt, säger Frida Larsson.