Invigs på torsdag. EU har utsett 2012 till det Europeiska året för åldrande och solidaritet mellan generationer. I Göteborg ska året uppmärksammas med en rad aktiviteter som främjar ett aktivt liv långt upp i åren. På torsdag 1 mars invigs Äldreåret i Göteborg.

Äldreåret ska bidra till skapandet av en kultur för aktivt åldrande i Europa där grunden är ett samhälle för alla åldrar. Göteborg har valt att fokusera på hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter.

Fyra faktorer viktiga
– Det handlar om aktivt åldrande. Vi utgår från fyra områden som är särskilt viktiga för att äldre ska må bra: Social gemenskap, delaktighet – att känna sig behövd, fysisk aktivitet och bra matvanor, säger Nèlida Becerra, samordnare för Äldreåret i Göteborg.

I mitten av mars ska ett kalendarium med aktiviteterna under Äldreåret vara klart.

– Redan planerade aktiviteter ute i stadsdelarna ska lyftas fram och göras tillgängliga för fler. Men det blir också lite större arrangemang under året, bland annat under Kulturkalaset, säger Nèlia Becerra.

1E1A.jpg
Minnen, film och dans
Under våren arrangerar Röhsska museet, tillsammans med Kultur i Väst, kultureftermiddagar där pensionärer som en gång kom till Göteborg som arbetskraftsinvandrare berättar minnen.

Och lite senare i vår visas den nya dokumentärfilmen Traktorn – en film utan åldersgräns på Vetenskapsfestivalen. Filmen är producerad av Tryggare Mänskligare Göteborg.

– I höst planeras också en mässa i Nordstan där pensionärsföreningar visar upp sin verksamhet, och i november blir det ett stort dansevenemang för äldre i hela Göteborg, säger Nèlida Becerra.

Europeiskt utbyte
Äldreåret innebär också erfarenhetsutbyte med andra europeiska länder. Göteborgs stad är till exempel på plats när nätverket Eurocities träffas i Bryssel i mars.

– Då ska vi berätta om hur vi arbetar med tillgänglighet och trygghetsfrågor på Stackmolnsgatan – ett projekt som ingår i försöksverksamheten Görbra för äldre, säger Nèlida Becerra.

Äldre om att åldras aktivt
Parallellt med alla aktiviteter ska Äldreåret dokumenteras genom foton och intervjuer. De äldre får själva komma till tals och berätta om sin syn på aktivt åldrande. Deras tankar ställs sedan samman till en bok i slutet av året.

– Förhoppningen är att boken ska kunna användas av alla som jobbar med äldre, säger Nèlida Becerra.