Som en brygga mellan rättspsykiatrin och samhället. Så ska nya aktivitetshuset Möjligheternas hus fungera för personer inskrivna i den rättspsykiatriska vårdkedjan. Hit kan de komma för att göra allt från att ”bara vara” till att arbetsrehabiliteras för ett framtida yrkesliv.

I dag är ungefär 120 personer inskrivna i den rättspsykiatriska vårdkedjan i Göteborg. Många av dessa har ofta långa vårdtider eftersom rehabiliteringen tillbaka till samhället går långsamt.

Moment 22-situation

Per Hjelm, projektledare på Möjligheternas hus, beskriver situationen som ett moment 22.

− För den som är dömd till rättspsykiatrisk vård krävs ett ordnat boende och sysselsättning för att bli utskriven ur den slutna vården, säger han och fortsätter:

− Men ute i samhället finns det en stor rädsla för och föreställningar om personer inskrivna på rättspsykiatrin.

Vill komma in i tidigt skede

Resultatet blir att jobb och bostad blir svårt att ordna så länge de är inskrivna – och vice versa. Det är här det kommunala aktivitetshuset Möjligheternas hus kan komma in i ett tidigt skede.

− Det handlar om att föra in en meningsfull sysselsättning i de här människornas liv. För vissa kan det vara tillräckligt att bara komma hit och vara. Med andra kommer vi jobba aktivt för att få dem att gå vidare till ett annat aktivitetshus eller ett vanligt arbete, säger Per Hjelm.

Självstärkande och rehabiliterande

För en och en halv månad sedan stod Möjligheternas hus lokaler i Lillhagsparken helt tomma. Nu har de börjat fyllas i samarbete med de människor som ska vara där – brukarna. Att anlägga ett brukarpespektiv med mycket inflytande från deras sida har hela tiden varit en viktig poäng.

− Vi har ett kafé där man ska kunna arbetsträna om man vill. Här finns möjligheter att göra radio, plats för konst och musikgrupper samt två rum som fortfarande är tomma. Allt ska inte vara klart och serverat. De som kommer hit ska få ta ansvar för verksamheten, jobba självstärkande och rehabiliterande, säger Per Hjelm.

Projekt på ett år

Till en början drivs Möjligheternas hus som ett projekt under ett år. Invigningen äger rum onsdag den 12 december. Finansieringen sker genom medel från det så kallade Miltonprojektet Röda tråden.

Verksamheten drivs i samverkan mellan Lundby stadsdelsförvaltning, rättspsykiatriska vårdkedjan och de tre brukarorganisationerna RSMH Näckrosen (Riksförbundet för social och mental hälsa), RFHL (Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende) och Schizofreniförbundet.