Skickas ut under vecka 12. Snart är det dags för Socialstyrelsens enkät som varje år skickas ut till personer med hemtjänst och hyresgäster på vård- och omsorgsboenden i hela Sverige. Enkäten är ett bra tillfälle att tycka till om allt från bemötande till mat och utemiljö. Resultaten är viktiga verktyg för att förbättra verksamheterna.

I slutet av mars, under vecka 12, landar Socialstyrelsens enkät i brevlådorna hos cirka 10 600 personer i Göteborg som är över 65 år och har hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende. Enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en nationell undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på vård- och omsorgsboenden. Undersökningen genomförs årligen av Socialstyrelsen med undantag för 2021 då den ställdes in på grund av pandemin.

Frågorna rör allt från bemötande till upplevelse av ensamhet. Om måltiderna är trevliga och maten smakar bra.

Trygghet och förtroende

– Andra frågor det kan handla om är sådant som rör trygghet och förtroende. Om man får den hjälp man önskar och om man får veta om förändringar i tid, säger Ann-Louise Östman, avdelningschef myndighet, äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Enkäten gäller verksamheter både i kommunal och enskild regi. Förra året svarade 48 procent av hyresgästerna på vård- och omsorgsboenden i Göteborg och 59 procent av personer med hemtjänst

– Vi vill gärna få ännu fler svar i år, säger Ann-Louise. Ju fler som svarar desto bättre slutsatser kan vi dra. Det hjälper oss att utveckla och förbättra verksamheterna.

Påminnelse på fakturan

Du som får enkäten har fram till och med vecka 21 på dig att svara. Den ifyllda enkäten skickar du i det förfrankerade kuvert som bifogas med enkäten.

På fakturan från Göteborgs Stad, i mars och april, finns en påminnelse om vikten av att svara på enkäten.

– Vi tror att medarbetare också är måna om att påminna. Resultatet är en viktig bekräftelse på det arbete de gör. Är du närstående får du självklart gärna hjälpa till att fylla i enkäten om det behövs, säger Ann-Louise Östman.

Resultatet för 2023 publiceras preliminärt på Socialstyrelsens webbplats i slutet av oktober.

Webbenkät på flera språk

Undersökningen finns förutom som fysisk enkät också som webbenkät och kan där besvaras även på engelska, finska, arabiska, meänkieli, nordsamiska och Lulesamiska.

Resultat för 2022

Den genomsnittliga nöjdheten för hyresgäster på vård- och omsorgsboende i Göteborg var år 2022 generellt på samma nivå som för hela landet. Det som hyresgästerna i Göteborg var lite mer nöjda med än resten av landet rörde aktiviteter, möjlighet att komma utomhus och trivsamheten utomhus. De var lite mindre nöjda med hur maten smakade och tiden personalen hade för att kunna utföra sitt arbete.

Personer med hemtjänst var mindre nöjda än genomsnittet i landet. Göteborg låg på samma nivå som resten av landet när det gällde personalens bemötande och om de hade tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete. Göteborgarna med hemtjänst tyckte att tillgängligheten, att personalen kom på avtalad tid och att kunna påverka vilka tider personalen kommer, kunde bli bättre.