Enkät hem i lådan. Bemötande och trygghet är några av de områden som finns med i Socialstyrelsens årliga äldreomsorgsenkät. Nu är det dags igen för drygt 12 000 göteborgare över 65 år att berätta vad de tycker. Svaren används till att göra förbättringar inom vård och omsorg.

– Vi är måna om att få in så många svar som möjligt. Det är viktigt för oss som arbetar i äldreomsorgen att få veta vad de äldre egentligen tycker om det arbete vi utför, säger Lisbeth Sjöling, som är utvecklingsledare inom äldreomsorgen.

Enkäterna går ut till alla som fyllt 65 år och som antingen bor på ett äldreboende eller har hemtjänst mer än två timmar per vecka. De skickas direkt till omsorgstagarens egen adress.

– Tanken med att inte dela ut enkäten via personalen är att man ska kunna svara på ett neutralt sätt, så att man verkligen vågar säga vad man tycker, säger Lisbeth Sjöling.

Frågor om måltidssituationen
I enkäten finns bland annat frågor om hur man upplever kontakten med kommunen, hur man tycker att personalen utför sitt jobb och om det är svårt att få träffa läkare vid behov.

– Inte minst frågorna om bemötande och trygghet är oerhört viktiga. Man ska bli bra bemött och kunna känna sig trygg med den omsorg man får av oss, säger Lisbeth Sjöling.

Boende på stadens äldreboenden får även ge sina synpunkter på maten och måltidsmiljön.

– Det handlar inte bara om att få veta om maten är god eller inte, utan hur de äldre upplever hela måltidssituationen. Det här området hade vi rätt lågt på här i Göteborg förra året, så det har vi fått titta lite extra på, säger Lisbeth Sjöling.

Anonymt och frivilligt
Frågeformuläret skickas ut i pappersform, men det går även bra att svara via internet. Enkäten är frivillig, helt anonym och den som behöver får ta hjälp av anhörig, bekant eller god man.

I slutet av oktober ska resultatet vara sammanställt.

– Varje enhet får sedan ta del av resultatet, så att chefer och medarbetare tillsammans kan använda sig av det för att kunna göra förbättringar i verksamheten, säger Lisbeth Sjöling.