Vårdtagarna i Göteborgs hemtjänst har blivit mer nöjda med bemötandet, visar en enkät bland 4.341 personer. Däremot har de blivit mindre nöjda med maten, inflytandet och priset.

Det är nu tionde året som Göteborgs Stad tar fram ett så kallat nöjd-kund-index (NKI) inom hemtjänsten, precis som man gör för miljö, skola och socialtjänst och många andra områden.

Bra helhetsbetyg

Det övergripande NKI-måttet för hemtjänsten blev i år 78, exakt samma som 2008.

– Det anses vara ett mycket bra helhetsbetyg och jag är ganska nöjd med att det är oförändrat, säger Gunnel Mårtensson, planeringsledare på stadskansliet.

– Visst önskar man alltid att det ska stiga, men det måste ställas i relation till att folk blir mer och mer medvetna. Numera ska det ganska mycket till för att få ett högre betyg.

Förutom det övergripande betyget mäts åtta delfaktorer, till exempel tryggheten, informationen, omfattningen och utförandet. För samtliga dessa fyra är värdena oförändrade i år jämfört med förra året.

Göteborg har satsat på bemötandefrågorna

Men bemötandet har alltså gått upp, från 85 till 86.

– Det är logiskt, eftersom Göteborg satsat hårt på bemötandefrågorna, bland annat med stöd av statsbidrag. Och nu arbetar vi med ett stort projekt om salutogen – hälsofrämjande – äldreomsorg, som också har med bemötandet att göra, säger Gunnel Mårtensson.

Däremot har alltså delbetyget för inflytandet gått ner, från 81 till 80.

– Tråkigt. Det känns som att bemötande och inflytande ska hänga ihop, men det gör det tydligen inte. Det här får vi analysera ytterligare, kommenterar Gunnel Mårtensson.

”Mat och måltider ett fokusområde”

Allra lägst betyg, 66, får maten. Och det är samma visa som förra året, faktiskt alla år sedan mätningarna började.

– Mat och måltider är ett fokusområde som det jobbas jättemycket på, så det är också beklagligt. Såvitt jag vet har det inte varit ett år av neddragningar eller försämringar här, utan de förändringar som gjorts, har varit till det bättre. Men ändå sjunker betyget, konstaterar Gunnel Mårtensson.

Taxan är inkomstbaserad

Priset för hemtjänsten är också föremål för större missnöje i år än förra året – trots att priserna inte ändrats.

– Nej, det är samma gamla priser som man nu är mindre nöjd med. Det kan ju bero på att det inte är samma personer som svarar från år till år, utan nya grupper kommer in successivt, säger Gunnel Mårtensson.

Nya grupper som har full ATP och kommer in i hemtjänsten, får betala högre pris än dem som har lägre pensioner, eftersom hemtjänsttaxan är inkomstbaserad.

Stor variation mellan stadsdelarna

Stadsdelarnas totalbetyg varierar ganska mycket, från 85 för Askim till 68 för Gunnared. De stadsdelar som förändrat totalbetyget med statistiskt säkerställda siffror är Lärjedalen (från 73 till 84), Torslanda (75 till 80), Backa (66 till 75) samt Centrum, som sänkt sig från 80 till 77.

Överlag är de äldre lite mer nöjda med hemtjänsten än den lilla grupp av vårdtagare som är 64 år eller yngre.

Gunnel Mårtensson konstaterar att det är intressant att följa trenderna för hela staden, men mest nytta gör den här undersökningen ute på de enskilda hemtjänstenheterna.

Svaren ska användas i utvecklingsarbetet

– Det är där man har möjlighet att påverka direkt. Och vi ser i enkäten att det finns enorma spännvidder i både svarsfrekvens och resultat.

Gunnel Mårtensson tror inte att NKI-rapporten riskerar att hamna i en byrålåda hos en enhetschef och glömmas bort.

– Nej, jag är övertygad om att man tar till sig rapporten och använder den i sitt utvecklingsarbete. Det här är ett instrument man har respekt för, ingen vill sänka sig eller hamna långt ner.