Ny teknik underlättar vardagen. Tillgång till internet, smart teknik i hemmet och museibesök på distans. Det är några av de tekniklösningar som har provats inom det treåriga EU-projektet eSenior. Fokus har legat på hur ny teknik kan bidra till en fungerande vardag för äldre som bor hemma.

Tillsammans med tre norska kommuner har Göteborgs Stad under tre års tid undersökt hur väl en rad olika tekniklösningar fungerar för att underlätta vardagen för äldre som bor i eget hem.

− Varje kommun har titta på olika saker, beroende på vilka behov som finns i kommunen. I Göteborg har vi bland annat satsat på att få äldre att använda internet för att hålla kontakt med familj och vänner, säger Emma Axelsson, projektledare för eSenior i Göteborg.

Hon är mycket nöjd med resultatet. Alla projektets deltagare har fått en e-postadress och många använder sig av Skype och Facebook för att följa med i familjens och vänners liv.

− Vi lever så utspridda i dag. Det här betyder mycket för alla som har familj runt om i världen. Bland annat hade vi en kvinna från Finland som inte pratade så mycket svenska och hon har kunnat ha mer kontakt med sin finska släkt, säger Emma Axelsson.

”Uppkopplad eller bortkopplad”
Dessutom är det lätt att på många sätt hamna utanför samhället när man inte är uppkopplad.

− I dag är man antingen uppkopplad eller bortkopplad. Att få tillgång till internet har påverkat deltagarnas känsla av delaktighet och även känslan av att kunna klara sig själv, till exempel att inte behöva be om hjälp för att beställa en tågbiljett, säger Emma Axelsson.

Projektdeltagarna har varit äldre i stadsdelarna Majorna-Linné och Östra Göteborg. De har fått låna surfplattor och fått lära sig att vara ute på nätet genom hemtjänstens undersköterskor.

− Vi har utbildat 18 undersköterskor som i sin tur har haft kurser med de äldre och fungerat som support under nästan ett års tid. Vi kan se att även den yrkesgruppen har påverkats av att få lära sig mer om tekniken och kunna behärska den, säger Emma Axelsson.

Belyst väg till toaletten
En annan viktig del av projektet har varit att testa hur tekniken kan förebygga fallolyckor.

− För den här målgruppen är det fallförebyggande arbetet jätteviktigt. Om man ramlar kan man på oerhört kort tid gå från att vara fullt frisk och klara sig själv hemma till att behöva flytta in på ett äldreboende och få hjälp med allt, säger Emma Axelsson.

Bland annat har de testat hur det är att nattetid kunna få belyst väg till toaletten.

− Många äldre går upp och kissar på natten. Då kan det vara bra att ha en knapp till hands som tänder lamporna hela vägen till toaletten genom ett enda tryck, säger Emma Axelsson.

Museibesök fast hemma
Även en ”borta-hemma”-knapp har installerats och utvärderats hos några av de äldre.

− Genom att ställa knappen i bortaläge när man går ut genom ytterdörren stänger man av viss ström i hemmet och man kan även få varningar om man skulle glömt spisen på eller om kylskåpsdörren står öppen, säger Emma Axelsson.

I projektet har även ingått att starta en inspirationsmiljö för ny teknik, både icke-digital och digital sådan, i Kortedala. Dessutom har några av de äldre gått på museum på distans.

− Vi har testat distansbesök på stadsmuseet med hjälp av en robot som man kan fjärrstyra via en surfplatta. Det här är något som kan få en fortsättning i samarbete med museerna.

Fortsatta kurser i digital teknik
Även arbetet med att öka den sociala delaktigheten genom tillgång till internet kommer att få en fortsättning, men exakt i vilken omfattning är inte klart än.

− Bland annat har stadens träffpunkter för äldre tagit över en del av de surfplattor som använts i projektet och kommer ordna tematräffar och kurser i digital teknik, säger Emma Axelsson.

5822_2.jpg
På en storbildsskärm på Kyrkbytorgets träffpunkt kan de äldre följa Karl Arvidssos guidade tur genom utställningen ”Göteborg från ovan” på Göteborgs Stadsmuseum. Karl pratar direkt in i en uppkopplad iPad monterad på en robot som rullar med. Foto: Lars Nejstgaard