Seniorerna i centrala Göteborg får snart två nya "vattenhål", nära Landala torg. I november invigs både Anhörigcenter och Mötesplatsen, alldeles intill varandra på Karl Gustavsgatan 63 och 65.

Men redan på måndag 6 oktober är det Nationella anhörigdagen och då bjuder nya Anhörigcenter på öppet hus med friskvård, massage och föreläsning med prästen Bengt Inghammar.

”Välkomnar alla anhöriga i Centrum”
Anhörigcenter är till för dem som stödjer och vårdar anhöriga. Hit kan de komma för att bland annat få stöd själva, och möjlighet till avlösning men också träffa andra i samma situation, delta i samtalsgrupper och friskvård.

– Nu har vi samlat vår verksamhet under ett tak och vi välkomnar alla anhöriga i Centrum, både äldre och yngre, säger Sofia Tillman, samordnare för Anhörigcenter.

– I höst startar vi flera nya grupper, exempelvis två olika demensskolor, en för anhöriga och en för personal, där vi bland annat pratar om bemötande, fortsätter hon.

Hos Anhörigcenters grannverksamhet Mötesplatsen kan den som vill göra en ideell insats få kontakt med frivilligsamordnaren senare i höst.

Här finns också en äldrekonsulent som gör förebyggande hembesök, två ”fixare” som utför enklare jobb hemma hos pensionärer samt en arbetsterapeut som arbetar med att förebygga fallskador i hemmet.

Hjälp att skaffa nya nätverk
Anhörigcenter och Mötesplatsen kommer att samarbeta en hel del och båda invigs officiellt 11 november.

Mötesplatsen arrangerar en rad aktiviteter under invigningsveckan:

– Det blir ett digert program, med Leif ”Loket” Olsson, föredrag om passion för livet, teater, visor och thédans, berättar äldrepedagog Berit Bodin, som arbetar på Mötesplatsen tillsammans med kollegan Carina Södergren.

Hela invigningsveckan visar Anhörigcenter också en konstutställning i samarbete med anhöriga som skapat målningar, textilkonst och dikter.

På Mötesplatsen ska seniorer få möjlighet att knyta nya kontakter, träffa vänner, fika och delta i aktiviteter. Men också få information, råd och stöd och kunna delta i självhjälpsgrupper.

– Vi vill stödja kvarboende och underlätta för seniorer att skaffa nya nätverk när de gamla börjar sina, säger Berit Bodin.

Teater får fast scen på Mötesplatsen
Redan idag finns fem träffpunkter för seniorer i stadsdelen Centrum. Men det är ställen i mindre lokaler.

– Mötesplatsen blir mycket större, där kan vi samla fler människor och erbjuda ett större utbud av aktiviteter – allt som har med ”kropp och knopp” att göra: promenadgrupper, dansinspirerad träning, skapardagar, föreläsningar och teater, säger Berit Bodin.

Stadsdelen Centrum har en egen träffpunktsteater den får nu en fast scen på Mötesplatsen. I vår stora sal har vi plats för 60 personer som kan titta på film och teater eller lyssna på föreläsningar.

– Överhuvudtaget ska vi lyssna mycket på hur behoven ser ut, vad människor vill ha. Vi vänder oss även till yngre seniorer och ber dem fundera på hur de vill ha det framöver.

Möten över generationsgränserna
Just i kvarteren runt Landala Torg bor många pensionärer. Här ska etableras samarbete med intressenterna runt torget – bostadsbolag, affärer och hyresgästföreningen.

– Vi ska också samarbeta med olika institutioner i centrala Göteborg, med vårdcentraler, rehab och med skolor för möten över generationsgränserna, till exempel Hvitfeldtska alldeles i närheten, säger Berit Bodin.