“Viktigt att motverka känslan av utanförskap”.  Är du över 65 år och vill bli mer digital? Då går det att få gratis digitalt stöd av Göteborgs Stad. Det går bland annat att få tips på sociala aktiviteter, appar och hur man bäst googlar. “Det är viktigt att motverka känslan av utanförskap och ensamhet”, säger Anna Hildesson, sektorschef äldreomsorg, hälso- och sjukvård I Angered.  Hon är en av cheferna som leder stadens arbete med hälsofrämjande och förebyggande.

Kommunstyrelsen vill att Göteborgs Stads verksamheter erbjuder tjänster som motverkar ensamhet. Gratis digitalt stöd via “Digital guide 65+”, som tjänsten kallas, är en del i det.

Anna Hildesson, sektorschef äldreomsorg, hälso- och sjukvård i Angered.  Foto: Kepa Arizala Garro

– Vi vill kunna erbjuda våra äldre att lära sig att använda våra tjänster och plattformar. Det kan vara att beställa hem mat, utföra bankärenden och ladda hem mobilt bank-id. Det kan också vara att delta på de sociala plattformar som finns, säger Anna Hildesson.

 Guider svarar

Det finns elva guider som går att kontakta på telefon eller mejl.

– Det är personer som jobbar inom staden och många av dem arbetar med hälsofrämjande åtgärder. De är duktiga på det sociala utbudet och rustade för att hjälpa, utbilda och stötta våra seniorer.

Det finns också mycket information och instruktionsfilmer att läsa på webben.

Tjänsten har funnits sedan den 16 juni och sedan dess har ungefär 120 samtal kommit in. I dagarna går information om tjänsten ut till stadens seniorer, bland annat till brukare inom hemtjänst, för att så många som möjligt ska kunna få hjälp om de behöver.

Hur stort bedömer ni att behovet är?

– Vi bedömer att behovet blir allt viktigare ju längre den här pandemin fortsätter. Det är väldigt viktigt att motverka känslan av utanförskap och ensamhet. Vi ser och får tendenser på att det finns äldre som mår dåligt.

Projektet pågår till den 31 oktober. Guiderna ger i huvudsak stöd på svenska. Bokar man samtal går det också att få hjälp på persiska och spanska. Närmare 89 000 personer i Göteborg är 65 år eller äldre.