-Vi måste tänka i nya banor för att få en trygg och bra äldreomsorg i Göteborg. Behoven ser annorlunda ut i framtiden och lösningarna måste också vara annorlunda. säger Eva Olofsson, (v) och Susanna Haby (m) ansvariga kommunalråd för arbetet med stadens nya äldreplan. -Vi måste tänka i nya banor för att få en trygg och bra äldreomsorg, säger Eva Olofsson, (v) och Susanna Haby, (m), ansvariga kommunalråd för arbetet med en ny äldreplan för Göteborgs Stad. I Vårt Göteborgs pappersupplaga som kommer ut lördagen 8 december finns en längre intervju med Eva Olofsson och Susanna Haby.

Eva Olofsson,(v)Trygghet är viktigt. När man behöver äldreomsorgen, ska den finnas och man ska veta att man får den hjälp man behöver. Att påverka sitt liv och att påverka insatserna man får, när man behöver dom är oerhört viktigt.Susanna Haby,(m)Behoven av omsorg ser annorlunda ut framöver och lösningarna måste också vara annorlunda. Samtidigt måste äldre människor i god tid få reda på vad de kan räkna med. Sen är det viktigt att vi planerar för alla äldre i Göteborgs stad, inte olika lösningar i olika delar av kommunen.Bodil Rehnberg