Hammarhus i Hammarkullen som i nästa vecka firar 30-årsjubileum saknar traditionell chef. Istället har personalen på äldreboendet ett stort eget ansvar genom en arbetsmodell som är unik för Göteborg.

– Jag inbillar mig att det är en av förklaringarna till att det är en populär arbetsplats med liten personalomsättning, säger Rolf Bergman, äldreomsorgschef i Lärjedalen.

På Hammarhus finns det överhuvudtaget inte några föreståndare, enhetschefer eller andra skrivbordschefer som leder verksamheten.

– Varje arbetslag har i stället en gruppledare med formella befogenheter som själva också deltar i vården, förklarar Rolf Bergman. Man skulle kunna likna det vid en lagledare i ett idrottslag.

Från början var Hammarhus ett servicehus för cirka 130 boende. Under 1995 gjordes en genomgripande ombyggnad av hela huset och det var också då organisationsförändringen gjordes.

I dag är Hammarhus ett kvalificerat äldreboende med tillgång till sjukhusplatser och gruppboenden samt vanliga ålderdomshemsplatser. Inriktningen är att den som flyttar in ska kunna bo kvar även om behovet av vård och omsorg ökar.

Jubileet på onsdag i nästa vecka firas med öppet hus mellan klockan 11.00 och 14.00. Förutom underhållning i form av sång och musik visas bilder från Hammarhus förr och nu i en fotoutställning.