Blir ”vård- och omsorgsboenden”. Göteborgs Stads kommunala äldreboenden kallas sedan början av januari för vård- och omsorgsboenden. “Vi tänker att benämningen utgår mer från personens behov av stöd och hjälp”, säger Tina Isaksson, avdelningschef för vård- och omsorgsboendena. Ett 20-tal har också fått nya namn.

Vid årsskiftet gick Göteborgs Stad från stadsdelsförvaltningar till fackförvaltningar. I samband med  omorganisationen passade äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, som funnits sedan den fjärde januari, också på att göra några förändringar.

Tina Isaksson, avdelningschef för vård- och omsorgsboenden.

– Vår syn på ålder i samhället har förändrats över tid. Benämningen vård- och omsorgsboende utgår från personens behov av stöd och hjälp och beskriver bättre vad vi erbjudet på boendet, än vad den gamla benämningen äldreboende gjorde, säger Tina Isaksson.

Söker efter behov

Tina Isaksson berättar att de också tittat på hur personer som är i behov av stadens tjänster söker information.

– Då såg vi att man snarare söker efter behovet än efter ett begrepp som ålder. Andra kommuner har också sedan tidigare infört benämningen vård- och omsorgsboende, så det blev ganska naturligt att göra det nu när vi bytte namn på vår förvaltning.

20-tal nya namn

Det finns 52 kommunala vård- och omsorgsboenden i Göteborg. Ett 20-tal av dem har fått nya namn för att få en enhetlig namnstandard.

– Vi har sett att det i de gamla stadsdelarna funnits en del namn med gatuadresser i och vi har också valt att ta bort namn som man kan associera med en institution, som hemmet. Vi har exempelvis Högsbotorpshemmet som nu heter Högsbotorps Vård- och omsorgsboende. Två boenden hade väldigt lika namn och det är inte så bra om man ska söka bland de 52.

Skyltar ska sättas upp

De flesta har kvar sina gamla namn med det nya tillägget vård- och omsorgsboende. Så småningom ska alla få nya skyltar.

– Namnändringarna fattades av kulturnämnden i december och innan det beslutet var taget vågade vi inte beställa några skyltar. Så de är inte på väg riktigt än, säger Tina Isaksson.