Temadag för seniorers säkerhet. På måndag 1 oktober ordnas en liten filmfestival om äldre och trygghet, runt om i flera av Göteborgs stadsdelar. Dessutom ordnas flera andra aktiviteter. Dels för att det är FN:s internationella äldredag. Men också för att kampanjen Peppar peppar … en dag för seniorers säkerhet genomförs den dagen.

Filmerna som visas är Väskan – en film om att inte blir rädd, som handlar om seniorer och trygghet. Och Traktorn – en film utan åldersgräns, som handlar om umgänge över generationsgränserna. Båda filmerna är framtagna av Göteborgs stad och visas inom ramen för EU-året för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer. Efter filmvisningen blir det samtal.

På många ställen ordnas också andra aktiviteter, så som brottsförebyggande information, tipsrunda och utställlningar. I Centrum kommer till exempel en brandbil på besök. Mer detaljer finns i faktarutan nedan.

Den internationella äldredagen proklamerades av FN:s generalförsamling redan 1990. Kampanjen Peppar-peppar … en dag för seniorers säkerhet arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap varje år just på äldredagen. Syftet är att synliggöra risker för äldre i vardagen och försöka minska antalet olyckor med hjälp av information.