Teknik för äldre väcker intresse. Mobilitet, tillgänglighet och välfärdsteknik för äldre står i fokus när arbetsgruppen Urban Ageing möts i Göteborg. Representanter från 15 europeiska städer kommer för att utbyta erfarenheter och göra studiebesök.

I samband med Social Affairs Forum 25–26 oktober – stormötet i Göteborg som sker inom Eurocities där staden är medlem – ordnas ett antal arbetsgruppsmöten. Ett av dem är Urban Ageing och handlar om äldrefrågor.

– Det är en ganska nystartad grupp inom Eurocities, och Göteborgs Stad är glada över det stora intresset. Det kommer representanter från bland annat Leeds, Rotterdam, Wien och Oslo, säger Ulrika Cedervall, kommunikationsstrateg på Senior Göteborg, Göteborgs Stads utvecklingscenter för äldrefrågor, som arrangerar mötet.

Vill påverka EU:s politik
Arbetsgruppens syfte är att öka medvetenheten och förbättra strategier för åldersvänliga miljöer i städerna. Gruppen vill påverka EU:s politik på strategisk nivå.

– Arbetsgruppen jobbar även med att utveckla samarbeten med andra nätverk. WHO har till exempel ett nätverk för åldersvänliga städer och samhällen. 400 städer finns med där och Göteborg har också gått med nu, säger Ulrika Cedervall.

I Göteborg blir det möten och studiebesök för arbetsgruppen. Studiebesöken rör mobilitet, tillgänglighet och tjänster för vård och omsorg via teknik.

– Västtrafik kommer att berätta om hur man jobbar med tillgänglig kollektivtrafik. Ett exempel på det är ju till exempel Flexlinjen.

Göteborg har kommit långt
Gruppen besöker även stadsmuseet där så kallade funktekpiloter, personer med olika funktionsvarianter, hjälpt muséet att bli bättre på tillgänglighet. Stadsdelen Centrum visar upp en metod som heter Life filming där äldre har fått dokumentera sin vardag med ipads. Dokumentationen kan vara till hjälp när stadsmiljöer ska utformas.

– Just när det gäller de här tre fokusområdena har Göteborg kommit långt. Sedan finns det andra delar som vi i Göteborg behöver jobba mer med. Städerna har mycket att lära av varandra. I England jobbar man till exempel mycket med volontärinsatser, säger Ulrika Cedervall.

Något Göteborg vill lära sig av de andra städerna i gruppen är att få in ett seniorperspektiv i stadsplaneringen. Det blir fler och fler äldre i staden och fler som kommer att bo hemma.

– Precis som att vi har ett barnperspektiv, behöver vi ha ett seniorperspektiv. Det handlar om att det ska finnas service nära och att det går att ta sig runt så att man kan utföra sina ärenden. Samhället behöver fungera för alla åldrar. Det handlar inte om att vi vill att det ska bli en äldrevänlig stad utan att det ska bli en åldersvänlig stad.