Hemsidan för äldreomsorg på goteborg.se vidgar sina vyer och byter därför namn. "Äldrefrågor" speglar bättre den bredare information som man kommer att hitta från och med måndag. Trygghet och tydlighet har varit ambitionen bakom omdaningen.

Längst ner till vänster på Göteborgs stads hemsida hittar man idag länken ”Äldreomsorg”. På måndag kommer där att stå ”Äldrefrågor” istället. Klickar man sig dit kommer skillnaden att vara ännu större.

– Rent utseendemässigt blir det ingen iögonfallande skillnad, förutom fler bilder, men det blir betydligt mer omfattande och fördjupad information än tidigare, säger Mikael Westerlind, projektledare och författare till merparten av de nya texterna.

Mer än omsorg

Nära 100 dokument och otaliga länkar vidare är resultatet av arbetet, som har pågått i över ett år.

– Nu kommer man inte bara att hitta vad kommunen erbjuder utan också till exempel tips om kost, hälsa och säkerhetsförebyggande åtgärder i hemmet, säger Mikael Westerlind.

Tilltalet i texterna är anpassat efter en äldre målgrupp, även om de inte alltid är så aktiva på nätet själva.

– Vi tänker oss också att många vuxna som aldrig varit i kontakt med kommunen i sådana här ärenden förr undrar ”Hur gör man nu?” när de 85-åriga föräldrarna plötsligt behöver mer hjälp, säger Mikael Westerlind.

– På hemsidan ska de som är på gränsen och på väg in i systemet enkelt hitta hur man kontaktar äldreomsorgen och vad man kan förvänta sig för hjälp.

Gemensam information

Även handläggarna ute i stadsdelarna är en viktig målgrupp för den nya hemsidan.

– Vi misstänker att mycket arbete med information om äldreomsorg görs dubbelt i de 21 stadsdelarna, och att vi ibland använder olika begrepp för samma saker. Men hemsidans material ska alla kunna använda och dela ut, säger Mikael Westerlind.