Hemtjänsten föregångare. Med ett behov av uppemot 550 nya undersköterskor per år står äldreomsorgen i Göteborg inför stora utmaningar, inte minst vad gäller att introducera alla nya medarbetare i verksamheten på ett säkert, effektivt och enhetligt sätt. Efter att hemtjänsten lyckats över förväntan med sin introduktion via webben följer nu äldreomsorgen efter.

Se Introduktion till äldreomsorgen och hemtjänsten

– Jag tror att vi var först i landet med den här typen av utbildning via webben till nyanställd vård- och omsorgspersonal, och vi hade nog förväntat oss en lite blandad respons, men det har nästan bara varit positivt, säger Erika Rodriguez Lindgren, som var med och utvecklade den webbaserade introduktionen åt hemtjänsten för drygt ett år sedan.

Det hela har fungerat så bra att Erika, tillsammans med representanter från alla stadsdelar, nu har tagit fram en motsvarande tjänst även för äldreboende i Göteborg. Arbetet har blivit klart under våren, så att man nu på bästa sätt kan introducera all ny personal ska arbeta under sommaren eller mer permanent.

– Inom äldreomsorgen ska 1100 sommarvikarier introduceras, och det är viktigt att alla får samma information om till exempel lagar och värdegrund, så att vi verkligen kan erbjuda en enhetlig vård i staden, säger Erika Rodríguez Lindgren.

Filmer och frågor
Den nya tjänsten har introduktionsdelen gemensam med den som togs fram för hemtjänsten, men sedan är fem nya ”kapitel” filmade. Där får man följa en fiktiv brukare från de första tankarna på att flytta från hemmet till ett äldreboende, via ansökan och inflytt till vilka behov som sedan behöver tillgodoses. Efter varje kapitel görs en paus för att besvara en rad frågor, innan nästa film startar. Totalt tar introduktionen runt 45 minuter.

– Ett par avsnitt handlar också mer fördjupat om äldreboendet som arbetsplats och vad yrkesrollen innebär och vilka karriärvägar som finns. Det handlar ju om att kunna möta varje person utifrån hens behov, att behärska vård och omsorg och att exempelvis kunna hantera olika it-verktyg för att dokumentera, dela information och annat, säger Erika Rodríguez Lindgren.

Stort behov, låg status
Introduktionen är också till för att medarbetarna ska känna sig delaktiga och stolta över uppdraget. Mediebilden av äldreomsorgen är inte alltid helt representativ och det är inte alla som känner till vilka möjligheter det finns för personalen till kompetensutveckling, expertuppdrag och karriärmöjligheter.

– Enligt prognosen kommer rekryteringsbehovet av grund- och specialistutbildade undersköterskor inom äldreomsorg att ligga på 400-550 per år fram till år 2024. Samtidigt är statusen på att jobba med vård och omsorg i allmänhet, och med äldre i synnerhet, tyvärr inte den bästa bland ungdomar, så det är viktigt att vi kan förmedla en sann, positiv bild av åldrandet, de tjänster vi erbjuder och arbetet vi utför med och för äldre, säger Erika Rodríguez Lindgren.

2E8E.jpg