Nu finns information om äldreomsorgen översatt till de tio vanligaste språken i Göteborg. Satsningen är ett led i arbetet att öka kunskaperna om äldre invandrares behov.

Människor blir allt äldre och pensionärerna utgör en allt större del av befolkningen, även bland invandrargrupperna. Det innebär också ökade och förändrade krav på äldreomsorgens tjänster.

– Med en broschyr på sitt eget språk, som ger övergripande information om vilken service man har rätt till och vart man kan vända sig, hoppas vi kunna nå äldre invandrare och deras anhöriga på ett bättre sätt, säger Agneta Klingberg, projektkoordinator på utvecklingsenheten Senior Göteborg.

Språkkompetensen har kartlagts

Senior Göteborg har tidigare gjort en kartläggning av språk- och kulturkompetensen bland äldreomsorgens personal. Sedan i höstas pågår också en utbildning där äldre invandrare intervjuats om hur de vill bo och leva och på sikt hoppas man kunna etablera ett kunskapscenter i frågan.

Broschyrerna finns tillgängliga på goteborg.se, under ingången Äldre och seniorer.

Fakta | På dessa språk finns broschyren
• arabiska
• BKS (bosniska-kroatiska-serbiska)
• engelska
• finska
• persiska
• polska
• somaliska
• spanska
• turkiska
• tyska