Den svenska äldreomsorgen uppmärksammas ute i världen. Tre av Göteborgs Stads genombrottsprojekt har blivit uttagna till en internationell hälso- och sjukvårdsmässa i Paris den 22-25 april. Projekten valdes ut bland över 950 inskickade abstracts från ett 50-tal länder.

Mässan med det långa namnet; The International Forum on Quality and Safety in Health Care, hålls för 13:e gången och i år har man för första gången tagit med äldrevården som ett spår.

Göteborgs Stad skickade in abstracts för projekten Fallskärmen, Mat och hälsa för äldre och Bättre demensvård i väst – och alla tre kom med.

”Det är ju medarbetarna som gjort jobbet”

– Det känns jättespännande och roligt! Ett kvitto på att vi ligger i framkant och jobbar mycket med förbättringar inom äldrevården i Göteborgs Stad, säger projektledaren Maria Ljung.

5AEC_3.jpg
Hon och kollegan Susanne Landhage, som båda arbetar på utvecklingsenheten Senior Göteborg, reser ner till Paris med fyra projektdeltagare från olika stadsdelar; två undersköterskor, en sjuksköterska och en sjukgymnast.

Där ska de sedan presentera sitt arbete under en workshop och på mässans posterutställning.

– Det är ju medarbetarna som har gjort jobbet. Vi har bara stöttat dem på vägen och gett dem rätt verktyg, säger Susanne.

Alla tre projekten har haft fokus på förbättringar med hjälp av den så kallade Genombrottsmetoden. Metoden bygger på att det är de som arbetar närmast de gamla som initierar och testar olika små förändringar, för att sedan mäta och utvärdera resultatet. Syftet är att minska gapet mellan vad man vet och vad man gör.

En förebild för andra kommuner

EBC_2.jpg
Det har handlat om allt från att ordna en trevligare måltidsmiljö eller erbjuda en nattmacka, i syfte att förhindra undernäring, till att färgsätta väggen bakom toastolen för att förebygga fallolyckor.

Framgångsrika förändringar har sedan blivit till nya rutiner i den ordinarie verksamheten på äldreboenden och i hemtjänsten.

Äldreomsorgen i Göteborgs Stad har under flera år använt sig av Genombrottsmetoden i olika projekt och är i dag en förebild för många andra svenska kommuner i deras förbättringsarbete.

Fotnot:
Läs mer om de tre genombrottsprojekten på länkarna nedan.