En talande och ritande Lego-robot är en av höjdpunkterna vid Västsvenska kommunikationskarnevalen i Göteborg i veckan. En annan huvudperson är den amerikanska forskaren Cynthia Cress som anser att det aldrig är för tidigt att ge kommunikationshjälpmedel till barn med funktionshinder.

– Hos barn med klassisk autism har tidigare bara cirka 50 procent lyckats utveckla en funktionell kommunikation. Men de senaste undersökningarna pekar på att det nu kan vara så många som 80-85 procent som lyckas, säger arrangören Gunilla Thunberg.

Tidiga insatser årets tema

Hon är logoped och forskare vid DART, Västra Götalandsregionens kommunikations- och datacenter för människor med funktionshinder.

– Vi har inga säkra svar på varför barnen lyckas bättre idag, men det finns starka indikationer på att det kan hänga samman med allt tidigare diagnoser och tidiga insatser.

Just ”tidiga insatser” är temat för årets kommunikationskarneval. Den hålls för åttonde gången och handlar om funktionshinder och kommunikation, främst för barn med autism, CP-skada eller olika former av utvecklingsstörning.

Roboten kan ställa frågor till barnet

Att träna barnen i Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), till exempel tecken, bilder eller datorstöd är viktigt för att få igång barnens samspel med omvärlden.

Ett sådant stöd som nu utvecklas i samverkan mellan DART och Göteborgs universitet är roboten TRIK. Den är byggd på Lego-systemet Mindstorms och kan styras genom att barnet pekar på olika symboler på en datorskärm. Då pratar datorn och talar om för roboten vad den ska rita.

– Roboten kan också ställa frågor till barnet, till exempel hur stort den ska rita. Förhoppningen är att barnets språk och kommunikation ska stimuleras, säger Gunilla Thunberg.

Har forskat i mer än 15 år

Några barn har fått prova robotleken och på ett seminarium på tisdagen kommer två av Gunilla Thunbergs kollegor att berätta hur det har fungerat hittills.

Forskaren Cynthia Cress från University of Nebraska-Lincoln i USA är en av förgrundsgestalterna på området AKK efter mer än 15 års forskning. En av hennes teser är alltså att det aldrig är för tidigt att starta träningen.

– Av tradition har det varit så att barnet ska kunna visa att det förstår lite av tecken och bilder innan man börjar en rejäl träningsinsats. Men så resonerar man ju inte för barn som inte har funktionshinder, säger Gunilla Thunberg.

Hjälpmedlen snabbaste vägen till tal

– Inte använder vi bara ord som vi vet att de kan förstå? Hur ska de då lära sig nya ord? Nej, vi måste börja erbjuda olika möjligheter tidigt, så snart man vet att barnet har en diagnos där det brukar bli problem med kommunikationen.

– Man ska inte vänta och tro att talet kommer, utan hjälpmedlen – bilderna, tecknen och datorns syntetiska tal – är snabbaste vägen till talet, säger Gunilla Thunberg.

Kommunikationskarnevalen arrangeras av DART i samverkan med Dalheimers hus och sociala resursförvaltningen i Göteborg. Mer än 350 personer från hela landet, samt från Finland, väntas till karnevalen som hålls på Radisson SAS Scandinavia Hotell på Södra Hamngatan.

Kastades mellan hopp och förtvivlan

Här berättar också Jenny Lexhed, en av grundarna till företaget Talarforum, om hur det var att bli mamma till en pojke med autism. Hennes föreläsning heter ”Det räcker inte med kärlek” och handlar om hur hon kastades mellan hopp och förtvivlan, hamnade i otakt med omgivningen, kollapsade och till och med blev tvångsintagen på psyket – men lyckades komma tillbaka.

Karnevalen hålls under måndagen och tisdagen och innehåller både en mässa med utställande företag, ett 20-tal vetenskapliga seminarier och musik.