All personal på Svartedalens äldreboende har blivit utbildad i ett skonsamt sätt att förflytta de äldre. För personalens del innebär metoden att de har mindre ont och är piggare efter arbetsdagens slut.

Durewall-metoden, som utvecklades på 1960-talet, är en förflyttningsteknik som hjälper vårdpersonal att undvika arbetsskador samtidigt som patienten bemöts på ett mjukare sätt.

Använder minsta möjliga kraft

Metoden är inspirerad av japanska jiujitsu där balans, rörelseenergi och hänsyn är bärande principer.

– Det handlar om att använda minsta möjliga kraft när man förflyttar någon, utan att skada sig själv eller andra. Man använder sin kropp energisnålt samtidigt som patientens egna resurser utnyttjas, säger Eva Olsson, sjukgymnast och Durewallinstruktör på Svartedalens äldreboende.

För personalens del innebär metoden att de har mindre ont och är piggare efter arbetsdagens slut. Satsningen på personalens arbetsmiljö har pågått sedan 2002 och sedan 2004 har förvaltningen ett samarbete med Durewallinstitutet.

Repetition en gång om året

Nu har all personal genomgått en tredagars grundutbildning och blivit certifierade i metoden.

– Men det gäller att fortsätta det systematiska arbetet, punktinsatser hjälper inte. En gång om året går alla därför en endagsutbildning för att repetera och hålla kunskaperna vid liv. Det handlar om att långsiktigt förändra sitt förhållningssätt, säger Eva Olsson.