Vill också snacka relationer. Cirka 2 000 män besökte förra året Göteborgs Stads mottagning för unga män, MUM, för att få stöd i sex och samlevnad. För en mottagning som bara har öppet två dagar i veckan är det höga siffror.

Både nationellt och internationellt är det ovanligt med sex- och samlevnadsmottagningar som riktar sig till män. Mottagningen för unga män, MUM, ligger på Aschebergsgatan och lockar besökare från både Göteborg och kranskommuner.

De höga besökssiffrorna avslöjar att det finns ett stort behov av en sån här mottagning.

– Sex och relationer berör alla. Det blir angeläget oavsett vem du än är. Vi har alltid haft en stor bredd och spridning av besökare till MUM. Vi vill inspirera andra städer i regionen att öppna liknande verksamheter för behovet finns, men så länge det inte finns något ställe att gå till så syns det inte, säger Bo Helsing, kurator på MUM.

Fler vill ha samtalsstöd
Mottagningen för unga män är till för personer mellan 18–30 år som definierar sig som män och som vill få stöd och hjälp med sexualitet och relationer. De kan testa sig för könssjukdomar och få samtalsstöd om bland annat sexuella svårigheter, närhet eller bekymmer i sina relationer.

Anledningarna är många och behovet av samtalsstöd har ökat under åren.

– När män träffar en partner de vill dela sitt liv med blir känslorna starkare, och då händer det att svårigheter och bekymmer kommer upp till ytan. Många inser att de behöver jobba med sig själv för att kunna fortsätta sin relation.

Tar mer initiativ
Det har blivit allt vanligare att män söker hjälp för att förbättra sina relationer. Tidigare var det inte ovanligt att en partner eller mamma kontaktade MUM för att söka hjälp åt en ung man, nu sker det istället på männens egna initiativ.

– Vi vill medverka till att förändra normer som att ”bra karl reder sig själv” och ”ensam är stark”. Det möjliggör att män kan tala om och ta ansvar för sin sexualitet, sina relationer och sina känslor, säger Christina Täng, samordnare på MUM.

David blev hjälpt av samtalen
En person som fått stöd av MUM är David. Han kom på drop in för att testa sig för könssjukdomar och sökte senare även hjälp för relationsproblem. Nu har han fått samtalsstöd under en längre tid vilket har förändrat hans tillvaro.

– MUM har betytt jättemycket. Jag är tryggare i mig själv. Mina relationer har förbättrats och det mycket tack vara samtalen jag har fått, säger David.
Anledningen till att David sökte hjälp var att han märkt av ett förändrat beteende hos sig själv. Från att ha varit en öppen och social person började han istället att skärma av sig och var ofta ledsen och arg.

Han var inte längre den han ville vara, och detta gick ut över hans relationer. Stödet har varit en viktig del i att förändra synen på sig själv och andra.

– En viktig lärdom är att jag är värd att ta plats – att få vara. Samtidigt har jag lärt mig att man aldrig blir klar med sin personliga utveckling. Den pågår hela tiden. Jag har förstått att beteendet mot mig själv varit förminskande, men med insikt kan jag jobba med det.

Vågade öppna sig
Att David tog modet och sökte hjälp var tack vare personalens goda bemötande under drop in-besöket. De tog hans oro på allvar och uppmuntrade honom att ställa frågor och prata om sina problem och därefter var det ett naturlig steg att höra av sig när han mötte nästa utmaning.

– Personalen är den största anledningen till att jag fortsatt och bett om stöd. När jag testade mig byggde de upp ett bra förtroende. Det var avdramatiserat och jag kände att när jag behöver hjälp kan de ge den.