Antalet självmord inom åldersgruppen 15-24 år i Västra Götaland ökar. Ökningen sker främst bland unga män men de unga kvinnorna toppar statistiken. Det visar den officiella statistiken över självmord.

Statistiken bygger på siffror från år 1999 för personer från 15 år och uppåt, de senast säkerställda uppgifterna om självmord. 1999 tog 28 unga människor sitt liv, mer än en fördubbling mot året före då siffran var 13. Detta är det högsta antalet på hela 90-talet.

Självmord begås vanligen av dubbelt så många män som kvinnor. Men statistiken för Västra Götaland visar att det omvänt är fler unga kvinnor än män som tar sina liv. Från 1998 till 1999 ökade siffran för unga män från 3 till 13, bland unga kvinnor från 10 till 15.

Minskat antal självmord bland vuxna
Bland vuxna sjunker antalet självmord, både i Västra Götalandsregionen och i landet som helhet.
– Sannolikt beroende på att det idag finns större kunskap om självmord samt en ökad hjälp mot depressioner, menar professor Jan Beskow representant för det Västsvenska nätverket för självmordsprevention.

Nätverket är en samarbetsorganisation mellan profession och efterlevande efter självmord. Målet för verksamheten är att minska antalet självmord, bland annat genom att driva en depressionsskola för deprimerade och deras anhöriga, sprida kunskap om stress, ångest, depression och självmordsbeteende skolor och företag.

Det Västsvenska nätverket stöds ekonomiskt av Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté och Stiftelsen Göteborgs Barnhus.