Den nya närsjukvården startade i början av januari. Primärvården kan efter tre månader konstatera att många vårdcentraler har möjlighet att lista fler göteborgare.

Även där man inte har möjlighet att lista sig på läkare finns ändå möjlighet att lista sig på vårdcentralen, vilket man rekommenderar. Den nya närsjukvården har flera syften, alla med medborgaren i centrum, Det handlar om att ytterligare höja kvaliteten på primärvården men också att ge medborgarna en trygg och personlig kontakt i sjukvården.

Vårdkvaliteten ökar

– Det betyder också att personalen lär känna patienterna bättre, på det sättet ökar kvaliteten i vården, säger Bo Rangmar, primärvårdschef i Göteborg.

Att lista sig innebär att jag som patient väljer vilken vårdcentral eller läkare som ska stå för min primärvård. Med en fast läkarkontakt skapas en relation och kunskap om den enskilda patienten, vilket betyder mycket för båda parter. Dessutom kan det vara viktigt om man hamnar på sjukhus och därefter behöver eftervård.

– Eftervården sker då i samråd med läkare som känner personen sedan tidigare, säger Bo Rangmar.

– Just nu har vi, inom vissa områden brist på läkare, men vi jobbar hårt för att fylla ut dessa vakanser. Vår förhoppning är att de medborgare vi inte kan erbjuda en fast läkarkontakt just nu ändå listar sig på en vårdcentral. Det betyder mycket för vårdcentralens ekonomi.

Listningsblanketter finns på vårdcentralerna eller på hemsidan: www.dinlakare.nu
På hemsidan finns också information på olika invandrarspråk.

Förhindrar nedskärning

– Det är viktigt både för medborgarna och vårdcentralerna att alla listar sig. Skälet är att vårdcentralen bara får hälften så mycket ersättning av samhället för en olistad person som för en person som är listad, säger Said Blomqvist, allmänläkare och chef för primärvården i Tuve.

– Att lista sig är ett sätt att förhindra nedskärningar och på sikt att vårdcentralen kanske läggs ner. Genom att lista sig stödjer man sin lokala vårdcentral. Det innebär att vårdcentralerna får mer pengar att bedriva vård för. Det betyder också att vi får större resurser som vi kan satsa i ökad bemanning och utrustning.

Blomqvist ser också listningen som en möjlighet för medborgarna att påverka kvaliteten på den vård som deras vårdcentral erbjuder.

– Även människor som har en bra hälsa blir sjuka då och då och behöver hjälp av en läkare. Många patienter tillhör den här kategorin och ersättningen ger oss bättre förutsättningar att erbjuda bra vård när det behövs, menar Said Blomqvist