Under kommande två år ska Angereds närsjukhus leda en satsning på barns och ungas hälsa i Nordost, i samarbete med de fyra stadsdelarna. Den nyheten presenteras på en konferens i Gamlestaden på tisdagen.

– Tillsammans med skolhälsovården ska vi bygga upp ett system för att mäta hälsoutvecklingen bland skolbarn – ett barnhälsoindex, berättar Freja Bramsen, projektledare vid Angereds Närsjukhus.

Föräldrarstöd ska ge rätt kost från början

Projektet har fått två miljoner kronor från Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 för att under 2010 och 2011 ”bedriva hälsofrämjande insatser” i de nordöstra stadsdelarna – Lärjedalen, Gunnared, Bergsjön och Kortedala. Exakt vad det innebär är inte klart ännu, projektet startar alltså först vid årsskiftet. Men Freja Bramsen nämner ett par fokusområden:

– Vi ska arbeta med föräldrastöd, till exempel när det gäller övervikt och barnfetma. Här finns paradoxalt nog en problematik med undernäring hos små barn, vilket i sig är en riskfaktor för övervikt när barnen bli äldre.

– Så det handlar mycket om att ge stöd och råd till föräldrar så att barnen får rätt kost från början, säger Freja Bramsen.

Intensifierat arbete mot tobak bland unga

Ett annat fokusområde är alkohol, tobak och narkotika. Redan idag pågår ett stort projekt för att få fler Angeredsbor att fimpa. Nu fortsätter och intensifieras det arbetet mot ungdomarna.

– Vi ska jobba förebyggande, informera i skolorna och upplysa om riskerna med passiv rökning, så även här behövs föräldrastöd, säger Freja Bramsen.

Från Göteborgs Stads sida kommer skolsköterskor och skolläkare, folkhälsosamordnare, socialsekreterare, föreningssamordnare och kanske fritidspersonal att delta i projektet.

– Redan nu finns ett jättebra samarbete mellan oss i sjukvården och planeringsledarna i alla fyra stadsdelarna här uppe. Och vi samarbetar mycket med hälsoteken som finns i samtliga stadsdelar. Så folkhälsoarbetet är väldigt integrerat redan idag, säger Freja Bramsen.

Sociala faktorer möjliga att påverka

Tisdagens konferens äger rum i Gamlestadens medborgarhus och handlar alltså om barn och unga i förorten. Behoven när det gäller barns och ungdomars hälsa i de nordöstra stadsdelarna är stora.

– En stor del av de variationer i hälsa som finns hos barn och ungdomar kan förklaras av sociala faktorer och är därmed möjliga att påverka, säger Marina Olsson, sjukhusdirektör på Angereds Närsjukhus.

På konferensen kommer man att redovisa vad som gjorts för att förbättra barnens hälsa i Nordost, med fokus på framgångsfaktorer – friskfaktorer – och konstruktiva exempel i arbetet.

Bättre hälsa bland femmor och sexor i Gårdsten

– Därmed hoppas vi att samverkan på området kan öka och att vi kan inspireras av varandras goda exempel, säger Maria Magnusson, dietist på Angereds Vårdcentral, doktorand vid Göteborgs universitet och en av initiativtagarna till konferensen.

Hon kommer själv att presentera ett sådant gott exempel och vilka faktorer som ligger bakom, nämligen det faktum att hälsoutvecklingen bland femte- och sjätteklassare i Gårdsten går åt rätt håll.

På programmet står också hur idrottsklubbar kan arbeta med folkhälsa. Adele Baruffaldi från Bergsjö IF ska berätta om vilka projekt hennes klubb har på gång. Även Barnombudsmannens roll tas upp till diskussion, med Cecilia Sjölander, chef för program- och utredningsenheten hos BO.

Inbjudna är politiker, chefer, lärare, skolsköterskor, fältassistenter, vårdpersonal och andra som berörs av arbetet. Ett 50-tal personer är anmälda.

Konferensen genomförs med stöd från stadsdelsförvaltningarna i Bergsjön, Gunnared, Kortedala och Lärjedalen samt Hälso- och sjukvårdsnämnden, Angereds Närsjukhus, Bostads AB Poseidon och Primärvården Göteborg.