Bred service för föräldrar. Angereds tredje familjecentral invigs i Lövgärdet på onsdag 17 januari. Tanken med familjecentralerna, som drivs av Göteborgs Stad tillsammans med Västra Götalandsregionen, är att skapa en gemensam ingång för föräldrarna till barnavårdscentralen, öppna förskolan, barnmorska och föräldrarådgivning.

– Styrkan i familjecentralerna är samverkan mellan de olika verksamheterna – vi har alla olika ingångar och genom att vi finns på samma ställe och träffar föräldrarna blir det enklare att till exempel upptäcka sociala problem tidigt, säger Johanna Funke, som är samordnare för familjecentral.

Förebygger sociala problem
TältSjälv jobbar hon som föräldrarådgivare, och ser ett stort värde i att etablera en kontakt tidigt med föräldrarna i samband med exempelvis besök på barnavårdscentralen, BVC.

En tidig positiv kontakt kan göra stor skillnad, och förhindra en negativ utveckling längre fram.

– Nyblivna föräldrar är ofta väldigt mottagliga. Om vi kan prata med dem tidigt om saker som mat- och sovrutiner och hur man sätter gränser på ett kärleksfullt sätt, så kan det faktiskt förebygga en utveckling som i värsta fall slutar med våld eller andra problem i familjen, säger hon.

Positiva erfarenheter
Enligt Johanna Funke har Angereds två tidigare familjecentraler, i Hjällbo och Angered centrum, fungerat väldigt bra.

– De har varit överfulla med föräldrar, och samverkan mellan verksamheterna har fungerat bra. Familjecentralerna fungerar också som mötesplats för familjer, som kan knyta kontakter och bolla med andra föräldrar, säger hon.

Ingen fråga är fel
Personalen på familjecentralen hjälper också föräldrarna med andra frågor, som egentligen faller utanför verksamheternas ansvarsområden.

– Oavsett vilken fråga de har så försöker vi lotsa dem vidare till rätt verksamhet. De kan vara allt från frågor om förskoleplats till funderingar om, sjukvård, kvinnohälsa, preventivmedel eller allvarligare sociala problem som vi hänvisar till socialtjänsten. Tanken är att alla föräldrar i Lövgärdet bara ska kunna komma hit och få hjälp, säger Johanna Funke.

Tält och skog

Interiörbilder: Lena C Carlsson