Sveriges modernaste sjukhus håller på att växa fram i Angered, med lokalinvånarnas hjälp. På onsdagskvällen bjuds allmänheten in till Blå Stället för att tycka till om bygget och verksamheten som ska vara i full funktion 2011.

Arkitekterna ritar för fullt och om tre år ska allt stå klart. Alltså finns det tid kvar att påverka det som ska bli Sveriges modernaste sjukhus – Angereds Närsjukhus.

– Vi har redan några dialoggrupper från allmänheten men vill gärna ha fler. Eftersom grundtanken med närsjukhuset är att patienterna verkligen ska stå i centrum vill vi så systematiskt som möjligt inhämta befolkningens önskemål och erfarenheter så att det nya sjukhuset motsvarar deras förväntningar, säger Freja Bramsen, informationsansvarig på Angereds Närsjukhus.

Avdelningar öppnar efterhand

Huset ska ligga vid parkeringen mittemot Angered Centrum, men inom kort öppnar vårdmottagningar i tillfälliga lokaler i närheten. Redan nu finns en allmänläkarjour, en öppen psykiatrimottagning och en neurologopedmottagning för strokepatienter med talsvårigheter.

Den 7 maj öppnar en mottagning för patienter med långvarig smärta.

– Efter sommaren öppnar vi en medicinmottagning för diabetes-, lung- och hjärt- och kärlpatienter och sedan Barnspecialistcentrum, en kombinerad medicin- och psykiatrimottagning för barn och ungdom. Ännu längre fram i höst planeras en gynekologmottagning för kvinnor, säger Freja Bramsen.

Därefter följer under 2009 bland annat röntgen och laboratorium. I det nya sjukhuset planeras dessutom avdelningar för kirurgi och ortopedi.

Mellan storsjukhus och vårdcentral

När bygget är klart och alla avdelningar flyttat in i sina permanenta lokaler kommer Angereds Närsjukhus att vara ungefär lika stort som motsvarigheterna i Lundby och Frölunda. Funktionen blir också densamma; ett komplement som fyller ut glappet mellan de stora universitetssjukhusen och de mindre vårdcentralerna.

– Det är alltså inget akutsjukhus utan vi kommer att ha specialistvård dagtid och på så sätt vara ett komplement till vårdcentralerna, säger Freja Bramsen.

Huset och organisationen ska byggas med sikte på framtiden, med starkt fokus på forskningssamarbete och de modernaste IT-systemen som ska underlätta vården.

Patienten i centrum

– Avsikten är att skapa ett sjukhus med patienten i centrum, med hög tillgänglighet och där patienterna inte upplever att de slussas runt. Arkitekturen utformas så att vårdrummen blir multifunktionella och anpassas efter patientens behov, säger Freja Bramsen.

Det är just därför den lokala befolkningens önskemål och erfarenheter är viktiga att ta del av på ett så tidigt stadium som möjligt i planeringen.

– Nordöstra Göteborg har en mångkulturell befolkning med många vitt skilda föreställningar om hur sjukvård bör fungera. Generellt sett har man också sämre hälsa här än i andra delar av Göteborg, så det är viktigt att alla synpunkter som kan underlätta vården kommer fram, säger Freja Bramsen.

Fotnot:
Det öppna mötet om Angereds Närsjukhus hålls på Blå Stället onsdagen den 23 april klockan 18.