Stöd finns att få. Var femte person i vuxen ålder vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Men många av dessa vet inte om att de därför har rätt till erbjudande om stöd och hjälp. Det vill Göteborgs Stad råda bot på. På Nationella anhörigdagen på lördag 6 oktober hålls öppet hus på Gustaf Adolfs torg, med fika, information och delade berättelser.

Det är en nyligen gjord befolkningsstudie från Socialstyrelsen som visar hur stor del av befolkningen som ger omsorg till närstående.

– Den som gör det har också rätt till erbjudande om olika former av stöd och hjälp. Till exempel samtal, anhöriggrupper, hjälp till rätt instans eller avlösning i hemmet. Tyvärr känner en av fyra i den här gruppen inte till att de har rätt till det. Många tänker inte ens på sig själva som anhöriga, i lagens mening, säger Helene Karatas, stadens samordnare för anhörigstöd.

Anhörigkonsulenter finns på plats
För att öka kunskapen om samhällets stöd, anordnar Göteborgs Stad ett öppet hus med anledning av Nationella anhörigdagen den 6 oktober.

– Flera anhörigkonsulenter från stadsdelarna kommer att finnas på plats. Vi bjuder på fika, svarar på frågor och delar ut information, berättar Helene Karatas.

Två av konsulenterna har också tagit med sig anhöriga från sina stadsdelar som kan berätta om sin upplevelse av att få stöd.

– Hur det gick till, vilket stöd de fick, hur de har upplevt det.

Spontana möten
Träffen är baserad på spontana möten, snarare än ett fast program med talare och hålls mellan klockan 11 och 13 på Gustaf Adolfs Torg så den som vill kan få en pratstund, lämna synpunkter, tankar och åsikter. Är det fint väder håller man till utomhus, men arrangemanget pågår även inne i stadshusets hörsal oavsett väder.

Parallellt står två konsulenter inne i Nordstan och informerar om stöd till anhöriga. Även ute i stadsdelarna uppmärksammas anhöriga, vilket också gjorts tidigare år.

– Men eftersom dagen infaller på en lördag, har många valt att lägga sina program på vardagar istället. Centrum har till exempel sitt arrangemang på fredagen innan, säger Helene Karatas.